Veel belangstelling traject saneren asbest daken

Geplaatst op: woensdag 22 juni 2016

Er is veel belangstelling voor het collectief traject ‘asbest daken saneren’.
Ruim 120 boeren en tuinders en enkele particulieren (burgers) zijn geïnteresseerd in deelname aan een collectief traject voor asbestsanering. Dat bleek vorige week tijdens twee voorlichtingsavonden in Westerbork en Ruinerwold.
Eerder dit jaar zijn vijf LTO Noord-afdelingen in Drenthe  (Noordenveld, Midden-Drenthe, Westerveld, Meppel/De Wolden West en De Wolden Oost/Hoogeveen) onder leiding van Projecten LTO Noord gestart met een collectief traject rond asbestsanering en nieuw dak met eventueel zonnepanelen. De afdelingen hebben dit initiatief genomen met het oog op het verbod op asbestdaken per 1 januari 2024. Deze aanpak wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.

Kosten
Alle geïnteresseerden zijn tijdens deze avonden door Man&Mach geïnformeerd over de kosten, de voorwaarden en de uitvoering. Dit bedrijf is als winnaar uit het offertetraject naar voren gekomen.
Tevens is ingegaan op de recente ontwikkelingen rond asbest, zoals bijvoorbeeld de wet- en regelgeving en de beschikbare subsidieregelingen. Er zijn twee subsidieregelingen waar gebruik van gemaakt kan worden: de provinciale regeling: ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ en de landelijke regeling: ‘subsidieregeling verwijderen asbestdaken’.

Burgers
De LTO Noord-afdelingen hebben  het traject ook opengesteld voor agrarische bedrijven die geen LTO Noord-lid zijn én voor burgers in het landelijk gebied met meer dan 150 m2 asbestdak. Aanmelden is nog mogelijk: www.asbestsaneringltodrenthe.nl


Meer berichten over: