Veiligheid in Tynaarlo in acht thema’s

Geplaatst op: dinsdag 25 juli 2017

Vorige maand heeft het college van B&W het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2017-2019 vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente de komende twee jaren doet op het gebied van handhaving en veiligheid. Het is een uitwerking van het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021, dat de gemeenteraad in november 2016 heeft vastgesteld.
Mening van inwoners is belangrijk
De gemeente heeft de inwoners geraadpleegd via een enquête en drie inloopavonden (in Eelde, Vries en Zuidlaren). Resultaat: inwoners vinden de inzet van de gemeente op verkeersveiligheid, woninginbraken en jeugd het belangrijkst. Inzet op evenementen, mensenhandel en nationalisering van de politie scoren het minst hoog.
Acht speerpunten voor komende twee jaar
De gemeente heeft het resultaat van de enquête en de informatieavonden naast de doelen uit het Integraal Veiligheidsbeleid gelegd. Dat heeft acht speerpunten opgeleverd, waar de gemeente zich de komende twee jaar op inzet: verkeersveiligheid, high impact crimes (zoals inbraak en beroving), jeugd, ondermijning, cybercrime, inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s), mensenhandel en personen met verward gedrag.
Wat betekent het in de praktijk?
Om overlast en criminaliteit tegen te gaan, gaat de gemeente bijvoorbeeld voorlichtingsavonden organiseren over wat inwoners zelf kunnen doen om geen slachtoffer te worden van criminaliteit. Ook komen er informatieavonden over verkeersveiligheid en drank- en drugsgebruik onder jongeren. Daarnaast wordt het opzetten en gebruik van WhatsApp-groepen in het dorp of in de buurt gestimuleerd. Verder gaan de gemeente en de politie samen met jongeren en het netwerk daaromheen in gesprek over het voorkomen van overlast. Ten slotte gaan de gemeente, de BOA’s en de politie nog intensiever samenwerken. Na twee jaar evalueert de gemeente de inzet en komt er een nieuw uitvoeringsprogramma.
Veiligheid maak je samen
Uiteindelijk zorgen inwoners, politie en de gemeente samen voor veiligheid in straat, buurt en dorp. Daarom vraagt de gemeente haar inwoners om alert te zijn op (on)veilige situaties en deze te melden. Inwoners zien vaak als eerste wanneer er situaties zijn die aandacht behoeven. Inwoners kunnen hun signalen doorgeven aan de ambtenaren openbare orde en veiligheid via een mail naar oov@tynaarlo.nl of een telefoontje naar 0592-266 662
Het volledige Uitvoeringsprogramma Veiligheid en de resultaten van de enquête staan op www.tynaarlo.nl.


Meer berichten over: