Verwijderen boot en trailer, Borchsingel Eelderwolde

Geplaatst op: dinsdag 20 augustus 2019

Op een parkeerplaats aan de Borchsingel in Eelderwolde staat sinds enige tijd een houten boot op een trailer. De boot en trailer verkeren in verwaarloosde staat en staan bovendien op een openbare parkeerplaats.
De eigenaar van de boot en trailer wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken na de datum van deze publicatie de boot en trailer te verwijderen. Indien de eigenaar niet op de publicatie reageert of de boot en trailer niet ophaalt, worden deze op grond van de artikelen 5.5 lid 1 en artikel 5.6 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) afgevoerd.
De officiële publicatie staat op www.officiëlebekendmakingen.nl
Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoeben, team toezicht en handhaving, telefoon 0592 – 26 66 62.


Meer berichten over: