VN-panel: een team dat u de ogen opent

Geplaatst op: maandag 19 november 2018

Heeft u al kennisgemaakt met de leden het VN-panel van de gemeente Tynaarlo? Sinds een aantal jaar adviseren zij gevraagd en ongevraagd de gemeente Tynaarlo op het gebied van inclusie. “Iedereen moet kunnen meedoen!”, zegt de gemeente. Maar hoe bewerkstellig je dat? Het VN-panel denkt daar actief over mee. De verslaggever mocht op woensdagavond tijdens een vergadering bij ze aanschuiven.

Wie er in het VN-panel zitten? Tijdens het interview is een deel van het team aanwezig: Christian uit Zuidlaren, die door een herseninfarct beperkte lichaamsfuncties heeft, Hendrik Jan uit Tynaarlo, die met een persoonlijkheidsstoornis door het leven gaat, Derktje uit Vries, die slechthorend is, Paul uit De Punt, die doof is en meestal met een tolk op stap gaat, Annelie uit Zuidlaren die in een rolstoel door het leven gaat, Raymond uit Eelde, die blind is en altijd geleidehond Ollie aan zijn zijde heeft en Jeroen uit Donderen, die het VN-panel op eigen wijze ‘steunt en stuurt’, zoals de rest zegt.

Persoonlijke aandacht
Er wordt veel gelachen tijdens de wekelijkse vergadering op het gemeentehuis. En de eerste vraag die altijd gesteld wordt, is: ‘hoe gaat het met je?’
“Weet je wat zo mooi is”, legt Annelie uit, “je hebt hier echt steun aan elkaar.” “Je wordt begrepen”, vult Derktje aan. “Wij zien elkaars beperking niet maar weten wel wat de ander elke dag doormaakt, en daarom is dit zo’n fijne groep. Iedereen durft z’n zegje te doen en samen behalen we zo de beste resultaten.”

Een volle agenda
Waar vergadert het VN-panel zoal over? Nu hoog op de politieke agenda staan de visienotities ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ en ‘Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’, onlangs aangenomen door het college van B&W. Dinsdag 27 november stemt de gemeenteraad erover.
De strekking? Tynaarlo toegankelijk maken voor iedereen. Bijvoorbeeld door subsidies beschikbaar te stellen aan eigenaren die aanpassingen aan hun gebouw willen doen om de toegankelijkheid te verbeteren. Denk aan een museum, clubgebouw of café.
Een idee dat het VN-panel heeft aangedragen. En dat maakt trots: “Echt een overwinning!”, straalt Derktje. Het is fijn dat de gemeente openstaat voor onze ideeën. Tynaarlo heeft veel ambitie en loopt voorop op gebied.”

Plannen voor de toekomst
Ook worden de plannen voor 2019 uiteengezet. Wat het VN-panel in ieder geval wil doen, is pleiten voor openbare toegankelijke toiletten in de gemeente, meedenken over het verder toegankelijk maken het gemeentehuis en van de sporthal in Groote Veen die nu in aanbouw is.
Ook willen zij verder meepraten over de website van de gemeente. “Het gaat ons niet alleen om de fysieke toegankelijkheid”, legt Hendrik-Jan uit. “Er zijn ook mensen die moeite hebben met taal, of niet kunnen zien of horen. Daar moet een website op zijn ingericht.”

Vier je succes!
En, ook niet onbelangrijk, het VN-panel probeert tijdens de vergadering altijd samen hun successen te vieren. Dat vergeten ze nog wel eens. “Je hebt geduld nodig”, zegt Raymond. “Sommige dingen duren lang. Maar mensen leren ons steeds beter kennen en vragen steeds vaker om advies. Het feit dat nu zowel de Zuidlaardermarkt als het Bloemencorso een invalidetoilet hebben, gewoon omdat wij hebben aangegeven dat dat mist, is een mooi succes.”

‘Ik hoop dat we op een gegeven moment niet meer nodig zijn’
Gevraagd naar hun ambities op de lange termijn reageert Paul tot slot kort maar krachtig: “Dat we op termijn niet meer nodig zijn. Dat ons advies overbodig wordt.” “Door het VN-panel zijn wij nu allemaal minder aan huis gekluisterd”, vult Raymond aan. “Het zou fijn zijn als dat steeds meer mensen met een beperking lukt. Het is mooi dat ons werk daar aan bijdraagt.”

Doe ook mee!
Wil jij ook je steentje bijdragen aan het werk van het VN-panel? Het panel zoekt nog leden! Meld je aan via 06- 253 583 22 of info@vnpaneltynaarlo.nl.
Meer informatie over het werk van het VN-panel vindt u op www.vnpaneltynaarlo.nl


Meer berichten over: