Vooruitblik gemeenteraad 26 maart 2019

Geplaatst op: dinsdag 19 maart 2019


De agenda voor de volgende raadsvergadering staat inmiddels op raad.tynaarlo.nl. Er zal dan onder andere over de volgende onderwerpen worden gesproken.

Startnotitie Vries Zuid
Voor de ontwikkeling van een nieuwe uitbreidingswijk ten zuiden van Vries is een startnotitie geschreven. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en geld beschikbaar te stellen. Volgens de stukken komt er ruimte voor 40 tot 75 grondgebonden woningen in Vries Zuid en zal de hele wijk, op verzoek van inwoners, in één keer worden ontwikkeld. De wijk zal gasloos worden aangelegd.


Meer berichten over: