Waar staat Tynaarlo?

Geplaatst op: dinsdag 14 juni 2016
Wat vinden de inwoners van Tynaarlo van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vragen het antwoord te krijgen neemt de gemeente deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. Bureau BMC voert dit onderzoek uit voor de gemeente.
2400 inwoners van 18 jaar en ouder ontvangen deze week een enquêteformulier in de bus. Ze kunnen het formulier tot 1 juli terugsturen. Eventueel kunnen ze de enquête ook via internet invullen.
De onderwerpen waar de gemeente graag hun mening over wil weten, zijn:
• Woon- en leefklimaat
• Relatie burger – gemeente
• Directe dienstverlening
• Zorg en welzijn
Meerdere gemeenten doen mee aan het onderzoek. Dat biedt de mogelijkheid de resultaten met elkaar te vergelijken. Waar de gemeente Tynaarlo staat, wordt na de zomer bekend. De resultaten worden zichtbaar op www.waarstaatjegemeente.nl  De gemeente publiceert ze ook op de gemeentebladzijde en op de gemeentelijke website www.tynaarlo.nl

Meer berichten over: