Werkgelegenheid Tynaarlo ligt gedaald

Geplaatst op: dinsdag 20 december 2016

De werkgelegenheid in onze gemeente is de afgelopen periode ligt (-0,9 %) gedaald dit in tegenstelling tot het totaalbeeld over de werkgelegenheid in Drenthe. Deze stabiliseert. Dit blijkt uit de cijfers van het provinciaal werkgelegenheidsonderzoek 2016.

In de periode tussen 1 april 2015 en 1 april 2016 is de werkgelegenheid in Drenthe nagenoeg gelijk gebleven (-0,2%). Daarmee lijkt de arbeidsmarkt in Drenthe zich te stabiliseren, na een tijd die zich kenmerkte door werkgelegenheidsdaling. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het provinciaal    werkgelegenheidsonderzoek.

Gedeputeerde Henk Brink: “Helaas is het werkgelegenheidscijfer nog niet in de plus. Toch zien we gelukkig een gunstiger beeld dan de afgelopen jaren. Meer recente cijfers bevestigen deze tendens. Dat is bemoedigend. Op diverse manieren zetten we ons in, samen met uiteenlopende partners, voor investeringen en innovatie, om het herstel van de werkgelegenheid te ondersteunen. Samen investeren we daarmee in een dynamisch en ondernemend Drenthe.”

Sectoren
Op 1 april 2016 telde Drenthe ruim 214.100 banen. De zakelijke dienstverlening en de sectoren vervoer en opslag en cultuur, sport en recreatie laten een bescheiden stijging van werkgelegenheid zien. De sectoren die een daling van de werkgelegenheid kennen, zijn de zorgsector en de groot- en detailhandel. Verklaringen hiervoor zijn onder andere de bezuinigingen in de thuiszorg en het sluiten van winkelketens zoals V&D. De druk op de detailhandel neemt door onder andere het online shoppen toe.

Drentse gemeenten
Van de Drentse gemeenten laten De Wolden (2,5%), Aa en Hunze (1,9%) en Hoogeveen (0,9%) de grootste stijging in de werkgelegenheid zien. In de gemeenten Meppel (-1,4%), Emmen (-1,2%) Tynaarlo (-0,9) en Borger-Odoorn (-0,9) is de werkgelegenheid het sterkst gedaald.

Informatie
In Drenthe laten de provincie en gemeenten elk jaar een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder bedrijven en instellingen. Dit geeft inzicht in de ontwikkelingen op de provinciale arbeidsmarkt. De gegevens worden gebruikt voor het economisch beleid. Daarnaast maken bedrijven en instellingen gebruik van de cijfers voor informatie over hun branche of sector.


Meer berichten over: