Werkverdeling i.v.m. afwezigheid weth. Wijbenga

Geplaatst op: woensdag 30 november 2016

Werkverdeling college van B&W door afwezigheid wethouder Wijbenga

Zoals bekend is wethouder Wijbenga langdurig afwezig. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vanochtend besloten zijn bestuursverantwoordelijkheid te nemen en de portefeuille van wethouder Wijbenga met ingang van heden als volgt te verdelen:

1.    Afval, waterhuishouding, openbare verlichting en riolering     ( Hofstra )
2.    Wegen, verkeer en vervoer      ( Hofstra )
3.    Milieu, natuur, landschap, landbouw, groen    ( Van Dijk )
4.    Arbeidsmarktparticipatie incl. participatiewet    ( Berends )
5.    Internationale betrekkingen, bovenprovinciale relaties, EU  ( Burgemeester )
6.    RUD    ( Burgemeester )

•    VEGANN   ( Hofstra )
•    Regio Groningen- Assen bereikbaarheid   ( Hofstra )
•    Ava WMD    ( Hofstra )
•    Transferium   ( Hofstra )
•    Stivam   ( Hofstra )
•    Klankbordgroep Waterketen    ( Hofstra )
•    Overlegorgaan Drentse Aa   ( Van Dijk )
•    VDG milieu en mobiliteit   ( Van Dijk of Hofstra )
•    Werkplein Drentse Aa   ( Berends )
•    Samenvoeging ISD Alescon   ( Berends )
•    Alescon DB en AB   ( Berends )
•    VDG gezondheid en welzijn  ( Berends )
•    GAE bestuurlijk   ( Burgemeester )
•    GAE Ava   ( Burgemeester )


Meer berichten over: