Woensdag 25 april informatiestand Omgevingsvisie

Geplaatst op: dinsdag 17 april 2018

Op woensdag 25 april staat provincie Drenthe van 08:30 – 16:00 uur met een informatiestand in de hal van het gemeentehuis in Vries voor de terinzagelegging van de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, een PlanMER en een ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Belangstellenden zijn van harte welkom de stand te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de provincie.

De Ontwerp-Omgevingsvisie omschrijft de koers voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie. De revisie van de Omgevingsvisie is in het voorjaar van 2017 gestart.

De ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, het PlanMER en de ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 liggen van 5 april 2018 tot en met 16 mei 2018 ter inzage. Iedereen die een zienswijze wil indienen kan dat in die periode doen, bij voorkeur online via www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen.

Meer informatie over de Revisie van de Omgevingsvisie vindt u op www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie.


Meer berichten over: