Zittingen van het centraal stembureau

Geplaatst op: woensdag 31 januari 2018

Een aantal zittingen mag u bijwonen

Er gaan heel wat voorbereidingen vooraf aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Het centraal stembureau in het gemeentehuis, met burgemeester Thijsen als voorzitter, moet bijvoorbeeld de kandidatenlijsten controleren en goedkeuren. En na afloop stelt het centraal stembureau de verkiezingsuitslag vast. Een aantal zittingen van het centraal stembureau kunt u bijwonen als belangstellende.

Overzicht zittingen centraal stembureau
Als erbij staat dat de zitting openbaar is, bent u van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden.

5 februari 9.00-17.00 uur – kandidaatstelling
Op deze dag leveren de politieke partijen, die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, de lijsten met daarop hun kandidaten in.

6 februari 16.00 uur – zitting centraal stembureau (niet openbaar)
Het centraal stembureau controleert of alle ingeleverde kandidatenlijsten voldoen aan de eisen. Is dit niet het geval, dan heeft een politieke partij nog tot vrijdag 9 februari 15.00 uur de mogelijkheid om te zorgen dat de lijst aan alle eisen voldoet.

Na de zitting, tot en met dinsdag 13 februari, kunt u de ingeleverde kandidatenlijsten en het verslag van de zitting inzien in het gemeentehuis, bij de afdeling Publiekszaken en Veiligheid.

9 februari 16.00 uur – openbare zitting van het centraal stembureau over:
• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
• de nummering van de geldig verklaarde lijsten.
De zitting vindt plaats in kamer 146 op het gemeentehuis.
Na de zitting, tot en met 13 februari, kunt u het verslag van de zitting inzien in het gemeentehuis, bij de afdeling Publiekszaken en Veiligheid. Vanaf 14 februari vindt u de geldige kandidatenlijsten op de website van de gemeente.

23 maart 10.00 uur – openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau
Op vrijdag 23 maart wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bekend gemaakt. In deze zitting stelt het hoofdstembureau de uitkomst van de stemming vast, waarna het centraal stembureau beslist over de uitslag van de verkiezingen.
De openbare zitting vindt plaats in kamer 146 in het gemeentehuis.
Het verslag van de zitting komt direct na de zitting op de website van de gemeente.


Meer berichten over: