Zorg in Tynaarlo: samen lossen we het op!

Geplaatst op: vrijdag 29 januari 2016

Inwoners die een beroep willen doen op de Wmo of de Jeugdzorg, moeten sinds vorig jaar aankloppen bij de gemeente en niet meer bij het Rijk of de Provincie. Ook zijn de regels veranderd om voor hulp in aanmerking te komen. Wat zijn hiervan de gevolgen? Wat zijn de ontwikkelingen? En vooral: krijgt iedereen nog de zorg die hij voorheen kreeg?

Iedereen die hulp nodig heeft, krijgt dat ook
Volgens wethouder Berends heeft de gemeente in 2015 de zorg voor 2.000 mensen opnieuw georganiseerd: “We hebben samen de schouders eronder gezet. Een flinke opgave. Zeker wanneer je bedenkt dat we anders zijn gaan werken. In vergelijking met vroeger kijken we nu veel meer naar wat de inwoner nog zélf en met hulp van familie, buren en vrienden kan. Hadden we vroeger kant-en-klare pakketten, nú leveren we altijd maatwerk. In overleg met de cliënt, want geen situatie is hetzelfde. Alhoewel deze nieuwe werkwijze ook betekent dat veel mensen bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp zelf moeten regelen en betalen, lijkt deze overgang goed te verlopen. We merken ook dat mensen aanvoelen dat dit bij deze tijd past. Bovendien krijgen mensen ook hulp van de gemeente, als blijkt dat ze die echt nodig hebben. Dat is én blijft voor ons een principekwestie.”

Eigen bijdrage begeleiding en dagbesteding
Dit jaar verandert de eigen bijdrage voor inwoners die begeleiding en/of dagbesteding ontvangen via de gemeente. In 2015 organiseerde de gemeente deze zorg voor het eerst, en gold er voor de mensen die deze ondersteuning het jaar ervoor ook al kregen een overgangsrecht. De eigen bijdrage werd toen berekend over 33% van de totale zorgkosten. Nu 2015 is afgelopen is dit overgangsrecht voorbij en wordt de eigen bijdrage over het volledige bedrag berekend. Wethouder Berends vertelt dat medewerkers van het Sociaal Team alle mensen gesproken hebben over hun indicatie nu de ondersteuning niet meer onder de AWBZ valt maar onder de Wmo. En daar is de gemeente verantwoordelijk voor. “Het betekent concreet dat de eigen bijdrage nog meer inkomensafhankelijk wordt. Vooral mensen met een hoger inkomen krijgen te maken met een hogere eigen bijdrage.” De eigen bijdrage wordt overigens nooit hoger dan de maximale periodebijdrage die het CAK vaststelt. In maart verstuurt het CAK de eerste beschikkingen voor 2016.

PGB’s: gemeente bemiddelt tussen inwoners en SVB
Vorig jaar waren er landelijk problemen met de uitbetaling van PGB’s. Berends zegt dat mensen soms een verkeerd bedrag kregen, en soms helemaal niets hebben ontvangen. “Dat probleem lag bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die deze betalingen voor gemeenten verricht. Ook in Tynaarlo heeft een aantal inwoners hier helaas mee te maken gehad. Ondertussen is er veel verbeterd, maar af en toe gaan er nog dingen mis door de grote veranderingen. Gelukkig hebben wij korte lijntjes met de SVB en we bemiddelen in zulke gevallen tussen de inwoners en de uitkeringsinstantie. Hierdoor kunnen we de problemen redelijk snel oplossen.”

Specialistische kennis verankerd in de organisatie
Berends: “Het Sociaal Team heeft in 2015 flink geïnvesteerd in het eigen netwerk. Het heeft met nagenoeg alle zorgverleners in de gemeente Tynaarlo contact. Daarnaast zijn experts van verschillende organisaties op het gebied van Jeugdzorg in één team bij de gemeente ondergebracht.” De wethouder vertelt dat de medewerkers afgelopen jaar naar elkaar toe zijn gegroeid en inmiddels een sterk netwerk vormen: ”Hiermee bouwen we voort op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het grote verschil is we de experts nu daadwerkelijk in huis hebben en razendsnel kunnen opschalen als dat nodig is. En goede dingen veranderen we niet. Zo blijven we vasthouden aan één plan en één contactpersoon per kind of gezin.”

En waar kan ik terecht met mijn vraag?
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en jeugd kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente via 0592-266 737.


Meer berichten over: