Privacyverklaring Vries.nu

Privacyverklaring

Laatste aanpassing: 20 mei 2018

Stichting Vries.nu, gevestigd aan Rezzago 7, 9481 ES Vries, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vries.nu is dé website voor, door en over vries. Met een team van vijf vrijwilligers doet Vries.nu verslag van zoveel mogelijk evenementen, activiteiten en festiviteiten in (voornamelijk de oude gemeente) Vries.

Contactgegevens

Via secretariaat@vries.nu krijgt u direct contact met ons.

Onze website

Onze website www.vries.nu is gemaakt in WordPress, hieronder vindt u een korte uitleg hierover:

WordPress – WordPress is een open source platform dat iedereen in staat stelt op eenvoudige wijze een website/blog te maken en te onderhouden. WordPress heeft regelmatig grote dan wel kleinere updates. Onze website wordt regelmatig geüpdate waardoor hij altijd voldoet aan de laatste veiligheidseisen.

WordPress plug-ins – WordPress plug-ins zorgen ervoor dat onze website precies datgene doet wat hij moet doen. Deze plug-ins zijn door ons, of in opdracht van ons, geïnstalleerd.

Er is geen één algemene privacyverklaring voor alle plug-ins. Iedereen kan in principe een plug-in maken. De plug-ins die wij gebruiken, zijn ontwikkeld door volwaardige programmeurs en worden zeer regelmatig geüpdatet (door de makers en door onze webbouwer) wat zorgt voor extra veiligheid.

Al onze artikelen worden automatisch gedeeld via Twitter en Facebook. Dit gebeurt d.m.v. een automatische plug-in van onze website.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast

Wij verwerken geen persoonsgegevens, anders dan de gegevens van onze sponsoren, noodzakelijk voor het voeren van een correcte financiële administratie. Doen wij verslag van festiviteiten of andere activiteiten Vries en omgeving, dan noemen we soms namen van inwoners die een rol hebben in gepubliceerde activiteiten en maken een fotoverslag om te laten zien wat er allemaal gebeurd. Heeft u daar bezwaar tegen, meldt het dan aan onze verslaggever/fotograaf, zodat wij uw wensen in deze kunnen respecteren.

Van onze sponsoren leggen wij de volgende gegevens vast:
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Contactpersoon, Website, Bankrekeningnummer.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren geen persoonsgegevens op onze website anders dan hierboven vermeld. Hetzelfde geldt voor de gegevens van onze sponsoren. Na afloop van de looptijd van de sponsorovereenkomst verwijderen wij de gegevens zodra dit kan, waarbij wel de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vries.nu deelt uw / jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan zaken i.h.k.v. wettelijke verplichtingen.  Er zijn geen bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Slechts onze website -bouwer / -beheerder heeft toegang tot de op onze site vermelde namen. Met dit bedrijf sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw / jouw gegevens.Wij verstrekken geen gegevens aan derden, anders dan door vermelding op onze website.

Cookies of vergelijkbare technieken

Voor zover bekend gebruikt Vries.nu geen functionele, analytische (behalve vanuit Google Analystics, om het aantal bezoeken en bezochte pagina’s te registreren)en tracking cookies, Naar aanleiding van uw bezoek aan Vries.nu ontvangt u dan ook geen gepersonifieerde reclames.

Als u onze artikelen leest via Facebook of Twitter gelden de instellingen die u met die providers bent overeengekomen.

Wilt u meer weten over cookies e.d.? Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste natuurlijk voor zover dit geen impact heeft op wetgeving waardoor wij gehouden zijn deze gegevens te bewaren. Staat u vermeld op onze website en wilt u dit niet? Laat het dan weten via secretariaat@vries.nu, dan kunnen wij uw naam en/of foto verwijderen.

Houden wij ons niet of onvoldoende aan dit privacyreglement dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vries.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@vries.nu.

Alle door ons gebruikte computers zijn voorzien van een goed werkende firewall. Alle verbindingen naar de website van www.vries.nu via desktop, laptop, tablet of mobiel gaan binnenkort via een beveiligde SSL-verbinding.

Gebruik van door ons geplaatste foto’s / bij ons aangeleverde foto’s

Het ongevraagd gebruik van door ons gemaakte en geplaatste foto’s is te allen tijde verboden.

Wij gaan ervan uit dat alle bij ons aangeleverde foto’s vrij van rechten geplaatst kunnen worden.

Vragen over deze privacyverklaring?

Heeft u vragen n.a.v. deze privacyverklaring schroom dan niet om contact op te nemen. Mail: secretariaat@vries.nu

Wij doen onze uiterste best om niet alleen wetmatig maar vooral ook in uw belang, uw gegevens zoveel als in onze mogelijkheden ligt te beschermen.