De Vijverstee naar het Drèents liedties songfestival

Geplaatst op: zaterdag 26 november 2016

De kinderen van groep 5 waren meteen helemaal enthousiast om mee te doen aan het Drèentse liedties songfestival.
Nadat er flink geoefend is met onze muziekjuf, juf Marthje, vertrokken de kinderen op zaterdag 12 november zenuwachtig en opgetogen naar de RTV Drenthe-lokatie in Assen.
De ouders en leerkrachten mochten op de tribune toekijken en luisteren terwijl alle zangkoren optraden.
De kinderen van de Vijverstee zongen het Drentse lied “Sinterklaas, ik wol ies weten”.
Iedereen vond het heel speciaal om mee te mogen doen aan een echt songfestival en voor de toeschouwers was het erg leuk om hierbij aanwezig te zijn.
Er zijn interviews afgenomen en de kinderen werden ook gefilmd; eerst door een drone en pas later met een ‘gewone’ camera!
U kunt dit zangfestijn ook zelf volgen op RTV Drenthe; de hele maand december wordt er iedere zaterdagavond om 19.30 aandacht aan besteed. Het was een leuke uitdaging voor de kinderen, helaas zijn er geen prijzen gevallen voor De Vijverstee.

 


Meer berichten over: