Energy Challenge in Drents onderwijs

Geplaatst op: woensdag 2 juli 2014

Gedeputeerde staten willen een lening van € 372.000 beschikbaar stellen aan de Stichting Energy Challenges. Met dat geld gaat de stichting onderlinge wedstrijden organiseren op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs om energie te besparen. Zo willen GS het bewustzijn bij jongeren verhogen dat verantwoord omgaan met energie belangrijk is.

Energy Challenge is een spel voor en door jongeren in de school en tussen verschillende scholen/-teams. De stichting zal de komende 3 schooljaren allerhande activiteiten aanbieden om de kennis over energie te vergroten met bijvoorbeeld lespakketten. Maar de activiteiten zullen ook leiden tot daadwerkelijke energiebesparing van minimaal 10% waarmee de school uiteindelijk geld overhoudt voor andere zaken.
Voor gedeputeerde Henk van de Boer (VVD) is de Energy Challenge een uitstekend
middel om bewust omgaan met energie ook leuk te maken. “Een competitie- element is stimulerend, maar juist ook de creativiteit loslaten op je eigen school, maakt dat de jongeren zelf ook trots zullen zijn op hun behaalde resultaten,” zo licht hij toe.
In Drenthe gaan eerst 25 scholen deelnemen, maar dit aantal zal waarschijnlijk uitgroeien tot 50. Ook in de provincie Groningen en Fryslân zijn vergelijkbare initiatieven in ontwikkeling.


Meer berichten over: