Klimaatfietstocht Vries voor de jeugd en ouders

Geplaatst op: donderdag 12 september 2013

In het kader van de Europese Week voor de Mobiliteit, die plaatst vindt van 16-22 september, brengt de gemeente Tynaarlo in samenwerking met IVN Drenthe een Klimaatfietstocht uit. Deze fietstocht door Vries en directe omgeving is ongeveer 10 kilometer lang en is bedoeld voor kinderen (en hun (groot)ouders) of andere belangstellenden. De tocht is beschreven in een mooi vormgegeven boekje met opdrachten, die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren. Het zet hen aan het nadenken over klimaatontwikkelingen, maar vooral over wat ze zelf kunnen doen om opwarming van de aarde te voorkomen en zelf energie te besparen of op te wekken.

Kinderen maken tijdens de tocht kennis met een zonnecollector, een biovergistings-installatie, waterberging en de wereldwinkel. Ook is er aandacht voor de variëteit in flora en fauna (biodiversiteit) en sedumdaken.
De tocht is ontwikkeld om aandacht te vragen voor duurzame initiatieven in de directe woonomgeving van kinderen en mensen. Eerder verscheen een editie van de klimaatfietstocht voor Eelde-Paterswolde, waar verschillende scholen gebruik van hebben gemaakt. De fietstocht wordt ook nu weer aangeboden in het scholennetwerk voor natuur- en milieueducatie. Dat betekent dat bijna alle scholen in Tynaarlo er gebruik van kunnen maken.

Tynaarlo is ook JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is de beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Iedereen in een stad, dorp of wijk zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De klimaatfietstocht vestigt hier weer extra de aandacht op. Het is belangrijk dat kinderen op de fiets naar school gaan: voor de beweging en voor de verkeersveiligheid rond de scholen.

Uitnodiging
Op dinsdagmiddag 17 september fietst groep 6A van obs De Vijverstee uit Vries voor het eerst deze tocht. Wethouder Harm Assies ontvangt de groep om 13.15 uur aan het startpunt van de route, het gemeentehuis in Vries. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.


Meer berichten over: