Meer duurzame scholen in ’t noorden door samenwerking

Geplaatst op: maandag 6 februari 2017

Meer duurzame scholen in de noordelijke provincies door samenwerking.

Op maandag 6 februari 2017 ondertekenden Eco-Schools Nederland, IVN instituut voor duurzaamheid en natuureducatie en Perspectief op Energie  een samenwerkings-overeenkomst voor de verduurzaming van scholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Doel van de samenwerking is dat 10% van alle scholen in de drie noordelijke provincies structureel met duurzaamheid aan de slag gaan en dat zij het door de VN erkende duurzaamheidskeurmerk Eco-School behalen.

Aanleiding
Een groot aantal kinderen groeit op in een consumptiemaatschappij waarin de groei van de economie belangrijker is dan de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van mensen. In een duurzame samenleving zijn de elementen mens, milieu en middelen in balans. Via het programma Eco-Schools leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een goede leefomgeving nu en straks, hier en elders. Op dit moment hebben 35 van de 123 deelnemende scholen het Eco-Schools keurmerk.

Samenwerking
De samenwerkende partners ondersteunen scholen die willen deelnemen actief met energiekennis, natuur- en milieueducatieve materialen, activiteiten en procesbegeleiding. Scholen die kiezen om een duurzame school te worden bepalen zelf met welke thema’s zij aan de slag gaan. De keuze wordt gemaakt op basis van de Eco-scan die de school uitvoert. Leerlingen, docenten en het management in het Eco-team kiezen samen wat ze aanpakken en hoe. De samenwerkende partijen ondersteunen de school gericht op de  onderdelen waar de school duurzamer wordt. De thema’s worden verbonden met het curriculum van de school en met de maatschappij. Met de procesbegeleiding lopen de scholen via 7 stappen in ca 2 jaar naar de audit voor het keurmerk.

De ondertekening vond plaats in het Duurzaamheidscentrum Assen.

Wie en wat zijn de betrokken partijen of doelen?

Eco-Schools
Eco-Schools is het door de VN erkende keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er 49.000 deelnemende scholen in 64 landen. In Nederland zijn er 123 deelnemende scholen.
Eco-Schools helpt scholen om duurzaamheid van binnenuit te realiseren. Leerlingen, medewerkers en management zorgen samen dat leren voor duurzaamheid hand in hand gaat met een goed beheer van de school en goed werkgeverschap. In gemiddeld twee jaar tijd heeft de school het keurmerk en daarna volgt iedere twee jaar hercontrole.

IVN, instituut voor duurzaamheid en natuureducatie
IVN is een landelijke organisatie met o.a. een afdeling in Vries, die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. In je tuin, op je balkon, in de buurt en verder weg. IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. IVN verzorgt in de nationale parken de educatie en voorlichting. Landelijk coördineert IVN de natuur- en milieueducatie. De vereniging IVN heeft 17.000 vrijwilligers verdeeld over 175 afdelingen in het land en een beroeps-organisaties voor de actieve ondersteuning in de provincies.

Perspectief op Energie
Perspectief op Energie wil de eigen ervaringen met duurzaamheid inzetten voor projecten waarbij betrokkenheid voelbaar is. Samen onderzoeken welke impact jij hebt op de leefbaarheid van de aarde. En aan de slag gaan om als samenleving op een toekomstbestendige, duurzame manier met de aarde om te gaan.

 


Meer berichten over: