Mamibri is van start gegaan!

Geplaatst op: donderdag 19 september 2013

De eerste bridge-inloopmiddag van Bridgeclub Vries van seizoen 2013-2014 was op maandag 16 september.
Er kwamen elf paren, een mooie opkomst. Door het oneven aantal paren was er helaas een stilzittafel, maar Martin loste dit op door een paar oefenspellen met het stilzittende paar te spelen.
Er kwamen enkele fraaie spellen voorbij. Wat dacht u van spel 12 (West gever, NZ kwetsbaar)?
De zuidhand:
Scho  A 9 7
Ha –
Rui  A V 9
Kla  V B 10 9 7 3
Je hoort West openen met 1 Harten, partner Noord past, Oost biedt 2 Harten. Wat bied je?
Je hebt 8 vaste slagen in de handen, maar je partner heeft gepast. Je biedt 3 Klaveren, gezien de kwetsbaarheid moet dit volgbod op 3-hoogte gebaseerd zijn op een goede lange klaverenkaart en een royale opening.
Wat doet partner Noord? Die heeft:
Scho H 10
Ha 9 8 6 3
Rui B 8 7 4
Kla A 6 2
Noord weet dat Zuid hooguit één harten heeft (Oost-West hebben er immers samen tenminste acht). Zuid heeft maximaal 6 honneurpunten in klaveren en dus nog ongeveer 10 honneurpunten in ruiten en schoppen.
De Noordhand heeft goede waarden: klaveren Aas-derde is natuurlijk “goud waard” en ook schoppen Heer moet waardevol zijn, hij brengt dus zeker twee slagen mee en de mogelijkheid van een introever in schoppen. Of West nu past of 3 Harten biedt (gaat niet-kwetsbaar hooguit 3 down voor –500, mits gedoubleerd), Noord moet nu 5 klaveren bieden. Laten ze OW 4 Harten spelen, dan scoren NZ alleen goed, als ze dit gedoubleerd 4 down spelen (klaveren Aas, schoppen Heer, schoppen Aas, schoppen getroefd, ruiten Vrouw en Aas).
De manche in klaveren zit altijd, er zijn minimaal 12 slagen omdat ruiten Heer bij Oost zit!
Slechts één paar bood 5 klaveren, gemaakt met een overslag. Een andere Noordspeler paste op 3 klaveren, zijn partner maakte alle slagen. De Noordhand die dacht 3 SA te kunnen bieden, kwam bedrogen uit, de tegenpartij  pakte de eerste vijf slagen op. Eenmaal mochten OW 3 Harten spelen, twee down (-100) voor een goede score.

De uitslag:
  1. Roelien de Ruiter en Ria van Vilsteren 71,56%
  2. Dick Blaauw en Bake Doorten 61,81%
  3. Henk en Gerda Visser 60.48%
  4. Corien Peters en Ax van der Wal 56,88%
  5. Henk en Jan Nieman 49,14%
  6. Riek Ananias en Ria Koch 48,50%
  7. Jantje Hofsteenge en Grietje Luinge 47,89%
  8. Bertie Baalmans en Gaukje Gelling 44,44%
  9. Annie Dussel en Minie Kommers 41,38%
10.   Grietje Duinkerken en Herman Schut 37,00%
11.   Yvette Roosendaal en Hilly Venema 29,45%

Maandag 23 september a.s. is er weer Mamibri. Aanmelding (met of zonder partner) aan de zaal (Onder de Linden, Brink 4, Vries) tussen 13.00 en 13.20 uur. We beginnen om 13.30 uur en eindigen rond 16.30 uur. Inleg: € 1,00 per persoon. Meer info: bel Martin Lammerts (0592-542780) of mail: *** dit e-mailadres is verborgen; Javascript benodigd ***

 

 

 

 


Meer berichten over: