Oud bestuurslid en erelid VAKO, Evert Bergsma overleden

Geplaatst op: dinsdag 17 mei 2016

Oud bestuurslid en erelid van VAKO, Evert Bergsma, is na een lang ziekbed 10 mei jongstleden overleden. Evert Bergsma heeft veel voor VAKO betekend en het bestuur van VAKO heeft hier op passende wijze bij stil gestaan. Bij alle wedstrijden van VAKO werd een minuut stilte in acht genomen, zo ook voorafgaand aan de wedstrijd VAKO-LEO. Daarnaast hing de VAKO-vlag halfstok en was er rondom de wedstrijden geen muziek.
Evert Bergsma was tot en met 2010 secretaris in het bestuur van VAKO voetbal. Hij was lange tijd de nestor van het nieuwe bestuur. In de loop der jaren heeft Evert tal van functies bij de voetbalvereniging VAKO bekleed. Hij begon als speler van de zaterdagafdeling en was later ook actief als scheidsrechter. De meeste mensen binnen VAKO kenden Evert Bergsma als bestuurder. Hij heeft in het bestuur van de zaterdagafdeling gezeten, in het bestuur van de omni-vereniging VAKO en in het latere (algemene) bestuur van V.V. VAKO. Ook was hij actief voor de federatie VAKO, waarin VAKO gymnastiek, handbal en voetbal vertegenwoordigd zijn. Evert Bergsma kenmerkte zich als een evenwichtige bestuurder. Hij hoorde vaak eerst de argumenten van de andere bestuursleden aan en gaf daarna zijn mening. Nooit met stemverheffing, altijd rustig formulerend. Een bestuurslid waar gezag vanuit ging. Evert  was ook regelmatig bestuurslid van dienst op de zaterdag en als supporter van VAKO 1 zaterdag vaak langs de lijn te vinden.
Na zijn pensionering kreeg Evert te kampen met gezondheidsproblemen. Die verergerden de laatste tijd. VAKO verliest in Evert Bergsma een man met een grote betrokkenheid voor de vereniging.


bron:vakovoetbal
foto’s:Nico Altena


Meer berichten over: