Vrijwilligersactie VAKO Gymnastiek een succes

Geplaatst op: dinsdag 14 juni 2016

‘VAKO Gymnastiek gaat volle kracht vooruit’ is de leus na de geslaagde vrijwilligersactie. De vrijwilligers-wervingscampagne van VAKO Gymnastiek is zeer succesvol verlopen. De bel-avond heeft 70… leden opgeleverd die interesse hebben getoond in het doen van vrijwilligerswerk voor VAKO. Een deel van de leden geeft aan zich incidenteel in te willen zetten, anderen tonen interesse in structurele taken, waaronder tien juryleden en zowaar een nieuwe voorzitter.
De vrijwilligerscommissie van VAKO Gymnastiek, bestaande uit Jolande Bekkers, Patricia Doorten en Yvonne Vos die, aan de hand van de cursus “Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd” van Sportservice Noord, in actie is gekomen, is zeer tevreden over het resultaat. Door deze actie is weer gebleken dat de vereniging niet alleen op sportief maar ook op het gebied van vrijwilligers een bloeiende vereniging is!
Op korte termijn wordt met alle nieuwe vrijwilligers hernieuwd contact gezocht om verder kennis te maken. Het wervingsteam heeft niet alle leden kunnen spreken maar zal daar zeker hun best nog voor doen. Op eigen initiatief kunnen leden ook aangeven iets te willen betekenen voor de club. Ze kunnen dan contact opnemen met het wervingsteam onder leiding van Yvonne Vos. E-mailadres: yvonnevosdevries@online.nl.
Meer


Meer berichten over: