Workshops bridge

Geplaatst op: woensdag 30 september 2015

District Drenthe van de Nederlandse Bridge Bond organiseerde in seizoen 2014-2015 workshops Spelpeilontwikkeling voor leden van bij de Bond aangesloten bridgeclubs. De workshops werden gehouden in Emmen, Hoogeveen en Vries. Deze trokken zoveel belangstelling, dat helaas niet elke aanvraag kon worden gehonoreerd.
Verwonderlijk is dat de belangstelling voor deze workshops in seizoen 2015-2016 zo gering is, dat het district heeft besloten om de eerste serie Basisworkshops Bieden I (oktober-december 2015) te annuleren.
Martin Lammerts, de docent die de workshops in Vries zou verzorgen, heeft besloten deze workshops ondanks de geringe belangstelling toch te laten doorgaan. Hij neemt de organisatie van Basisworkshops Bieden I over en stelt deelname ook open voor hen die geen lid zijn van een bij de NBB aangesloten vereniging.
De eerste serie workshops bestaat uit:
a. Bij- en herbieden na een opening 1♣/♦/♥/♠, ongeacht biedsysteem 4-kaart hoog (bijv. Acol) of 5-kaart hoog: op dinsdagmiddag 20 oktober 2015
b. Volgbod: op dinsdagmiddag 3 november 2015
c. Bij- en herbieden na een 1SA-opening: op dinsdagmiddag 8 december.
De workshops worden gehouden in café-zalencentrum “Onder de Linden”, Brink 4, Vries.
Aanvang van de workshops: 14.00 uur, einde rond 16.30 uur.
Deelname aan deze serie workshops kost € 30,00 per persoon.
Belangstelling? Neem contact op met Martin Lammerts, bridgedocent, 0592-542780 of mjlammerts@ziggo.nl


Meer berichten over: