Zomerbridge op maandagmiddag 13 juni 2016

Geplaatst op: donderdag 16 juni 2016

Elke maandagmiddag (feestdagen uitgezonderd) is iedereen die wil bridgen welkom bij Bridgeclub Vries. In café “Onder de Linden (het “thuishonk” van BC Vries) wordt in een ontspannen sfeer en met een aan de deelnemers aangepast tempo bridge gespeeld. Terwijl heel veel bridgeclubs hun activiteiten in de zomermaanden stilleggen, heet Bridgeclub Vries leden en niet-leden van harte welkom op zomerbridge, zowel op donderdagavond als op maandagmiddag (voor informatie kijk op de site van BC Vries). De maandagmiddagzittingen zijn bij uitstek (maar niet alleen) geschikt voor minder ervaren spelers. Afhankelijk van het tempo van de deelnemers (we spelen zonder klok) 18 tot 24 spellen gespeeld. Zijn er voldoende deelnemers, dan worden er twee groepen gevormd op basis van speelsterkte.
Meestal worden de kaarten gewoon met de hand geschud, maar soms spelen we leerzame “gestoken” spellen, waarbij dan na afloop de spelverdeling op de site van BC Vries wordt geplaatst. Men kan dan thuis de spellen nog eens naspelen.
Op maandag 13 juni speelden we ‘handgeschudde’ spellen. Er waren grillige, maar ook mooie spellen bij, op sommige spellen kon slem geboden worden.
Op spel 21 bood slechts één paar slem, maar het optimale contract werd niet bereikt!
Alle paren maakten in hun contract tenminste 12 slagen, maar hoe kom je in het beste contract?

spel 21 N / NZ
♠ 9
♥ H 9 7 6 4 2
♦ V B 7 3
♣ 10 2
♠ V B 10 7 5 N ♠ A H 8 4
♥ A V 8 W ♥ 10
♦ 9 8 5 2 O ♦ 10
♣3 Z ♣ A H V B 9 5 4
♠ 6 3 2
♥ B 5 3
♦ A H 6 4
♣ 8 7 6

Noord is gever en past (een agressieve Noordspeler zal misschien 2♥ (zwak, 6-kaart, 6-10 punten) openen, maar ik vind deze hand daar net iets té zwak voor. Oost telt 17 punten, maar wel 9 speelslagen (7 in klaveren en 2 in schoppen). Als Noord past, kan Oost het beste met 2♣ openen (sterkste opening, West mag in principe niet onder de manche passen). Zuid past en Oost biedt 2♠, geeft daarmee een goede 5-kaart en 8+ punten aan. Noord past. Oost weet nu dat er een goede schoppenfit is en wil alleen nog maar weten of West ruiten aas en/of harten aas heeft. 4SA vraagt naar de azen van West als die één aas aangeeft, biedt Oost 6♠.
Als Noord met 2♥ opent, moet Oost eerst doubleren, want hij is te sterk voor een volgbod (dat belooft maximaal 15 punten!). Ook als Zuid preëmptief 3♥ biedt, moet West schoppen bieden en dan gaat Oost natuurlijk op slemonderzoek uit! 6♠ wordt altijd gemaakt. Oost zal 12 slagen maken als Noord met ruiten start en 13 slagen bij elke andere uitkomst.
Helaas wist niemand dit optimale contract te bereiken. Eén paar bood 6♣ en kwam dus niet achter de schoppenfit.
De resultaten op dit spel: 5♣+2 en 6♣+1; opmerkelijk is dat in beide gevallen Zuid klakkeloos met harten moet zijn uitgekomen in plaats van ♦A (belooft ook ♦H)
Driemaal werd 4♠ het contract, 12 of 13 slagen gemaakt, afhankelijk van de uitkomst.
De uitslag van maandag 13 juni:

UITSLAG MAANDAG 16 MAART 2015
1 Lenie Wubbels en Bertie Lindeman 64,67%
2 Dordie van Esch en  Stieneke van der Woude 64,40%
3 Henk Matthijssen en Annie Knorren 60,53%
4 Mariette Sijbom en Johannes Sijbom 59,22%
5 Sipke Sikkes en Han Bartelse 58,80%
6 Sinie Matthijssen en Amber de Klerk 57,22%
7 Paul Vrijlandt en Hnek Visser 55,11%
8 Trijnie Martijn en Frank Brandse 48,33%
9 Dick Blaauw en Bake Doorten 47,67%
10 Riet Vroom en Tineke van Dam 46,00%
11 Corrie en Klaas Leijendijk 45,11%
12 Willem Swart en Riki de Vlieg 44,89%
13 Joke en Heim Meijerink 44,78%
14 Jenny Koppert en Aly Bosscher 43,78%
15 Thea Dijkstra en Anne van der Helm 43,33%
16 Trieneke Kisjes en Gerard van Ouwendorp 41,07%
17 Nelleke Meinsma en Coba Boelens 24,27%

Meer berichten over: