Meer berichten over "Agrarisch Natuurbeheer Drenthe":

Extra impuls voor behoud akker- en weidevogels

do 19-07

Subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De provincie Drenthe heeft ruim twee miljoen extra Europees geld beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling ‘Agrarisch Natuurbeheer 2019-2021’. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We weten dat de biodiversiteit onder druk staat. Met deze forse financiële bijdrage dragen we bij aan het versterken van de leefgebieden van flora en fauna.” Dit biedt mogelijkheden voor boeren die hun akkerland willen gebruiken voor een voedselrijker gebied voor akkervogels, zoals patrijs, gele kwikstaart en veldleeuwerik door bijvoorbeeld het inzaaien van braakstroken. … Lees meer