Meer berichten over "Provincie":

Nieuwe leeromgeving voor aanpak overerfbare armoede

di 16-02

De provincies Drenthe en Groningen subsidiëren de ontwikkeling van een dynamische leeromgeving om overerfbare armoede beter aan te kunnen pakken. In deze leeromgeving worden de resultaten van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën omgezet naar de praktijk. Beide provincies stellen € 23.313 beschikbaar aan CMO STAMM voor het ontwikkelen van de leeromgeving. Na de zomer is het aanbod van trainingen en scholing beschikbaar voor professionals in de hulp- en dienstverlening om de armoedespiraal … Lees meer

VIA regeling helpt innovatie te realiseren

di 16-02

Voor ondernemers in Drenthe met een innovatief product, dienst of ontwikkeling stelt de provincie Drenthe de VIA regeling open. De regeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 is bestemd voor de innovatie van de midden- en kleinbedrijven in Noord-Nederland. Ondernemers hebben de kans om een idee eerst te ontwikkelen en te testen voordat het op de markt wordt gebracht. Op basis van ervaringscijfers van eerdere VIA-regelingen is de verwachting dat door de VIA 2021 in noordelijk verband 335 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Deze … Lees meer

Provincies stellen beheerplan voor bevers vast

wo 03-02

Provincies Drenthe en Groningen stellen beheerplan voor bevers vast. Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen hebben een beverbeheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest tot stand is gekomen. Met het Beverbeheerplan Groningen Drenthe 2021 – 2025 zorgen de partijen voor een balans in de bescherming van de bevers enerzijds en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) anderzijds. In het plan staan vastgestelde werkafspraken die in … Lees meer

Drenthe zet in op circulaire economie

wo 03-02

Deze week staat in het teken van de circulaire economie. Drenthe heeft hier de afgelopen jaren de nodige stappen in gezet en blijft deze zetten. In de Roadmap Circulaire Economie 2050 zijn de ambitie, inhoudelijke kaders en werkwijze van de provincie Drenthe verwoord. Om de transitie naar een circulaire economie in Drenthe te versnellen, zijn er inmiddels verschillende acties uitgevoerd en lopen er uiteenlopende activiteiten. Zo heeft de gezamenlijke inzet van partners en ondernemers geholpen bij de versterking van de … Lees meer

Provincie helpt Drentse gemeenten aan de weg te timmeren

di 02-02

Verdeeld over 54 projecten kunnen de 12 Drentse gemeenten dit jaar gezamenlijk rekenen op een subsidie van ruim € 4,5 miljoen om hun wegen verkeersveiliger te maken en bijvoorbeeld fietspaden aan te leggen en te verbeteren. Dat blijkt uit het bestedingsvoorstel voor de projecten Infrastructuur op basis van de regeling BDU Verkeer en Vervoer. Met de voorgenomen subsidie draagt de provincie bij aan een totale investering van bijna € 13,5 miljoen. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om … Lees meer