Meer berichten over "Soortenrijk":

Tynaarlo werkt mee aan Drents ecologisch bermbeheer

di 04-12

Donderdagmiddag 29 november tekenden acht Drentse gemeenten, waaronder Tynaarlo, drie waterschappen en de provincie Drenthe het afsprakendocument “Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers”. Wethouder Henk Lammers: “biodiversiteit en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtspunten voor de gemeente Tynaarlo. Door de ondertekening van dit document gaan we actief aan de slag met het verbeteren van de biodiversiteit van gemeentelijke bermen, taluds, oevers en overhoeken”