20 maart waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen

Geplaatst op: maandag 25 februari 2019


Wat heeft u nodig als u wilt stemmen?
Op woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezingen van de Provinciale Staten en van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest gehouden.
Waar stemt u over?
> Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten van Drenthe.
> Bij de waterschapsverkiezing kiest u de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, of de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.

Waterschappen
Binnen de gemeente Tynaarlo liggen twee waterschappen. De grens tussen beide waterschappen loopt van noord naar zuid, ongeveer langs de A28. Het rechter deel van de gemeente betreft het waterschap Hunze en Aa’s. Het linker deel is het gebied van het waterschap Noorderzijlvest. U woont in één van beide waterschappen, en zult van dat waterschap een stempas ontvangen. U kunt niet stemmen voor het andere waterschap.

Stempas
De stempassen zijn op 23 februari bezorgd.
Heeft u maar één stempas ontvangen. Dan heeft dat te maken met uw kiesgerechtigdheid.
Als u niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, kunt u niet stemmen voor de Provinciale Staten. U ontvangt dan alleen een stempas voor de waterschapsverkiezingen.
Wat te doen als u uw stempas(sen) niet heeft ontvangen, bent kwijtraakt of als ze beschadigd zijn?
Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen via een formulier. Deze vindt u op onze website (www.tynaarlo.nl/stempas). Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 15 maart, 12.00 uur binnen zijn bij de gemeente . Wilt u beide stempassen aanvragen dan moet u twee keer een aanvraag doen.
Tot en met dinsdag 19 maart 12.00 uur kunt u ook persoonlijk vervangende stempassen aanvragen in het gemeentehuis. Neemt u hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee.

Stemmen
Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas(sen) en een identiteitsbewijs (ID-bewijs) nodig. Dat is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs (voor de waterschappen geldt ook een vreemdelingendocument).

Is uw ID-bewijs verlopen?
Uw ID-bewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dat betekent dat achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 21 maart 2014 staat of een latere datum. Ook als u uw ID-bewijs niet tijdig heeft verlengd, kunt u dus nog uw stem uitbrengen.
Is uw ID-bewijs meer dan vijf jaar verlopen? Of heeft u geen ID-bewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw ID-bewijs aan (alleen op afspraak). Dat duurt ongeveer een week.
Wilt u geen ID-bewijs aanvragen en toch stemmen?
Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat gaat via een schriftelijke volmacht (zie www.tynaarlo.nl/iemand-anders-voor-u-laten-stemmen). Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 12.00 uur bij ons binnen zijn. Wilt u voor beide verkiezingen een volmacht geven, dan moet u twee keer een aanvraag doen.
> Waterschap: u kunt alleen een volmacht geven aan iemand die een stempas voor hetzelfde waterschap als die van u heeft ontvangen.
> Provinciale Staten: u kunt alleen een volmacht geven aan iemand die ook een stempas heeft ontvangen voor de provinciale staten van Drenthe.

Heeft u wel een ID-bewijs maar wilt u toch iemand anders voor u laten stemmen?
Vul dan het gedeelte op de achterkant van uw stempas(sen) volledig in (een onderhandse volmacht). Geef de ingevulde stempas(sen) en (een kopie van) uw ID-bewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen (deze persoon moet ook een stempas van de gemeente Tynaarlo hebben ontvangen).
> Waterschap: u kunt alleen een onderhandse volmacht geven aan een iemand die een stempas voor hetzelfde waterschap als die van u heeft ontvangen.

Waar kunt u stemmen?
> Voor de Provinciale Staten kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Tynaarlo stemmen.
> Dit geldt niet voor de waterschappen. U kunt stemmen in het stembureau dat ligt in het gebied van het waterschap waarvoor u een stempas heeft ontvangen. Op www.tynaarlo.nl/stembureaus vindt u een overzicht waar u voor welk waterschap kunt stemmen.

Wilt u in een andere gemeente uw stem uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig (zie www.tynaarlo.nl/stemmen-een-andere-gemeente). Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 12.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Tot en met dinsdag 19 maart 12.00 uur kunt u in het gemeentehuis persoonlijk een kiezerspas aanvragen. Neemt u hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee.
> Waterschap: informeert u bij de gemeente waar u wilt gaan stemmen of u in alle stembureaus in deze gemeente voor uw waterschap kunt stemmen.
> Provinciale Staten: u kunt alleen stemmen in een gemeente binnen de provincie Drenthe.

Toegankelijkheid
Een aantal stembureaus is niet volledig toegankelijk voor mensen met een lichamelijke handicap. Op www.tynaarlo.nl/stembureaus kunt u zien welke stembureaus niet aan de eisen voldoen.

Heeft u vragen over de verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over deze verkiezingen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0592 266 662. De openingstijden van de afdeling Verkiezingen zijn: maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.


Meer berichten over: