23 mei verkiezingen Europees Parlement

Geplaatst op: dinsdag 7 mei 2019

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dan kunnen we stemmen op een Nederlandse kandidaat voor het Europees Parlement. In totaal worden er 751 mensen gekozen tot lid van het Europees Parlement. 26 daarvan komen uit Nederland. De komende vijf jaar beslissen deze mensen over regels van de EU. Hieronder leest u alles over het uitbrengen van uw stem.

Stempas
De stempassen zijn op vrijdag 26 april bezorgd, in een witte envelop met gemeentelogo.
Inwoners met de Nederlandse nationaliteit hebben een stempas ontvangen. Daarnaast ontvangen EU-onderdanen die zich vooraf bij de gemeente hebben geregistreerd ook een stempas.

Wat te doen als u uw stempas niet heeft ontvangen, bent kwijtraakt of als ze beschadigd zijn?
Dan kunt u digitaal een vervangende stempas aanvragen via onze website of persoonlijk op het gemeentehuis. Uw aanvraag moet uiterlijk op maandag 20 mei bij ons binnen zijn.
Tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur kunt u in het gemeentehuis persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.
op maandag 20 mei bij ons binnen zijn. U kunt ook een schriftelijke volmacht geven aan iemand die in een andere gemeente ingeschreven staat.

Heeft u wel een ID-bewijs maar wilt u toch iemand anders voor u laten stemmen?
Vul dan het gedeelte op de achterkant van uw stempas volledig in. Dit heet een onderhandse volmacht. Geef de ingevulde stempas en (een kopie van) uw ID-bewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
U kunt ook een onderhandse volmacht verlenen aan iemand die in een andere gemeente staat ingeschreven. In dat geval moet deze persoon zijn stem voor het Europees Parlement in de gemeente Tynaarlo uitbrengen. Daarvoor heeft hij, naast de onderhandse volmacht die u hem geeft, een kiezerspas nodig die hij in zijn eigen gemeente moet aanvragen. Wanneer de gemachtigde in een andere gemeente zijn stem uitbrengt, dan kunt u een onderhandse volmacht aan deze persoon alleen via een kiezerspas verlenen (dit kan niet via uw stempas). Hoe u een kiezerspas kunt aanvragen, leest u hieronder.

Wilt u in een andere gemeente uw stem uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig (zie https://www.tynaarlo.nl/verkiezingen/stemmen-een-andere-gemeente). Uw aanvraag moet uiterlijk op maandag 20 mei bij ons binnen zijn. Tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur kunt u in het gemeentehuis persoonlijk een kiezerspas aanvragen. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee. U kunt met een kiezerspas in elke gemeente in Nederland stemmen.

Toegankelijkheid
Een aantal stembureaus is niet volledig toegankelijk voor mensen met een lichamelijke handicap. Op www.tynaarlo.nl/stembureaus kunt u zien welke stembureaus niet aan de eisen voldoen.

Heeft u vragen over de verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over deze verkiezingen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met het team Verkiezingen via telefoonnummer 0592 266 662. Zij zijn bereikbaar op: maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.


Meer berichten over: