Aanbesteding busvervoer per december 2019

Geplaatst op: woensdag 17 mei 2017

Nieuwe aanbesteding busvervoer Groningen en Drenthe per december 2019

Ontwerp programma van eisen en ontwerp gunningsmodel liggen ter inspraak bij het OV-bureau

In december 2019 loopt de concessie voor het busvervoer in Groningen en Drenthe af. Op dit moment bereidt OV-bureau Groningen Drenthe de aanbesteding van de nieuwe concessie voor het busvervoer van 2020 tot 2030 voor, onder de naam GD-2020. Het vervoerbedrijf dat de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt, wint de aanbesteding. De minimaal vereiste kwaliteit van het busvervoer staat in een programma van eisen. Vervoerbedrijven die extra kwaliteit bieden, maken meer kans om de   aanbesteding te winnen.

Enkele belangrijke thema’s bij de aanbesteding zijn reizigersgroei, verduurzaming, integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, ketenmobiliteit en gebruik van Hubs: knooppunten waar verschillende vervoersvormen samenkomen. In het programma van eisen is een groot aantal eisen opgenomen, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid en toegestane uitstoot van te gebruiken bussen, en over de uitvoeringskwaliteit, bijvoorbeeld de punctualiteit waarmee de vervoerder dient te rijden. Ook worden zaken als klantenservice en digitale reisinformatie uitgevraagd.

Het OV-bureau Groningen Drenthe organiseert namens de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. Het OV-bureau ontwerpt het lijnennet en de dienstregeling op hoofdlijnen en geeft concessies uit aan vervoersbedrijven die het vervoer verzorgen. Met de aanbesteding van de GD-concessie wil het OV-bureau voor de periode 2020- 2030 een concessiehouder zoeken die samen met het OV-bureau, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen invulling geeft aan de ambities op het gebied van openbaar vervoer in Groningen en Drenthe.

Inspraak
Er is inspraak mogelijk op het ontwerp programma van eisen en het ontwerp gunningsmodel in de   periode 17 mei tot en met 16 juli 2017. Inspraakreacties kunnen aan het OV-bureau gestuurd worden per mail via aanbestedingGD@ovbureau.nl of per post aan Postbus 189, 9400 AD Assen. De documenten  staan op de website van het OV-bureau Groningen Drenthe, www.ovbureau.nl. Reacties op de ingediende zienswijzen worden verwerkt in een nota van reactie en commentaar. Deze zal in oktober klaar zijn. De planning is om de aanbesteding in december 2017 op de markt te brengen.


Meer berichten over: