Algemene Ledenvergadering IJsvereniging Aol Gloep

Geplaatst op: vrijdag 22 november 2019

Op vrijdag 29 november  houdt IJsvereniging Aol Gloep weer haar jaarlijkse ledenvergadering. In onderstaande agenda vindt u de agendapunten die aan de orde zullen komen. Na afloop van de vergadering is er weer kienen met mooie prijzen. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de kantine van de IJsvereniging. Leden zijn van harte welkom.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag Secretaris.
5. Pauze.
6. Jaarverslag Penningmeester.
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing kascommissie, Anne Vrieling nog 1 jaar, Casper Kloos nog 2 jaar en Tamme Boersma is aftredend.
9. Contributie.
10. Bestuursverkiezing : Aftredend en herkiesbaar : Dhr. Kevin Kuipers Aftredend en niet herkiesbaar : Dhr. Harm Bonder Kandidaat voorgedragen door het bestuur : Dhr. Frans Travaille
11. Bespreken wedstrijden en activiteiten.
12. Kantinehulpen en Commissieleden.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen worden opgegeven tot aanvang van de vergadering met 10 handtekeningen van leden.

Naast bovenstaande stellen we het wederom zeer op prijs de medewerking van alle commissieleden en kantinehulpen.
Zonder uw bijdrage is het voor ons onmogelijk om de ijsvereniging goed draaiende te houden. Na afloop kienen. 


Meer berichten over: