Begroting 2020 in één oogopslag

Geplaatst op: woensdag 30 oktober 2019

De gemeenteraad van Tynaarlo behandelt op dinsdag 5 november de
gemeentelijke begroting voor 2020. Het komende kalenderjaar verwachten
burgemeester en wethouders een tekort van € 401.000.

Wethouder Hans de Graaf:
“Behouden koers en weloverwogen keuzes”

“De stijgende kosten voor zorg en ondersteuning zijn een belangrijke oorzaak van het begrotingstekort. We verkeren gelukkig nog in de positie dat we dat op kunnen vangen uit onze reserve. We streven ernaar om in 2021 onze uitgaven weer gelijk te hebben aan de middelen die we hiervoor krijgen van het Rijk.
Daarom gaan we komend jaar samen met inwoners en maatschappelijke instellingen een nieuwe visie ontwikkelen op het sociaal domein.
Voor 2020 hoeven we nog geen maatregelen te nemen die onze inwoners pijn doen in de portemonnee. De gemeentelijke lasten stijgen slechts met twee procent. Daarmee blijft de belastingdruk één van de laagste in Drenthe. Ook hebben we in 2020 ruimte om te investeren, bijvoorbeeld in het fietspad aan de Hunebedstraat in Tynaarlo en de Hoofdweg in Eelde. En we reserveren geld voor de centrumontwikkeling in Zuidlaren.

De komende jaren zullen we goed moeten anticiperen op een aantal onzekerheden die op ons afkomen. Zo laten de inkomsten vanuit het Rijk zich moeilijk voorspellen. Dat vraagt om een behouden koers en weloverwogen keuzes. We kunnen ons geld immers maar één keer uitgeven.”

Lees meer op onderstaande flyer. Waarschijnlijk is de begroting binnenkort te zien op de site van de gemeente.


Meer berichten over: