Belangstellenden voor ‘Tiny Houses’ gezocht

Geplaatst op: donderdag 12 juli 2018

PvdA zoekt belangstellenden voor Tiny Houses in Tynaarlo

Ook In de gemeente Tynaarlo neemt de belangstelling voor klein wonen zonder veel spullen toe: de tiny houses. De PvdA-fractie in Tynaarlo wil weten of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in deze woonvorm en roept belangstellenden op zich te melden. Met de lijst aan geïnteresseerden wil de PvdA dan het college van BenW vragen een of meerdere concrete locaties in de gemeente hiervoor aan te wijzen.

In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraadsfractie van de PvdA in Tynaarlo aan het toenmalige college van BenW gevraagd om de mogelijkheden van de bouw van tiny houses te onderzoeken. Het college gaf aan dat de vraag naar tiny houses wordt meegenomen in een woningmarktonderzoek voor de kernen Eelde, Vries en Zuidlaren. Dit onderzoek is de afgelopen maanden uitgevoerd en wordt na de zomer gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Volgens de PvdA in Tynaarlo is dat een goed moment om opnieuw aandacht te vragen voor de tiny houses. Mede naar aanleiding van een bijeenkomst die de PvdA hierover zelf organiseerde, hebben zich de eerste belangstellenden al gemeld die graag op deze manier in Tynaarlo willen wonen. De vraag is: zijn er meer mensen die hierin zijn geïnteresseerd? Zo ja, dan kunnen zij zich melden per mail bij PvdA Tynaarlo: pvda.tynaarlo@kpnmail.

Met de opbrengst van deze inventarisatie wil de PvdA direct na de zomer in overleg gaan met het college van BenW van Tynaarlo, om gezamenlijk te onderzoeken of er op korte termijn een of meerdere concrete locaties voor tiny houses in de gemeente kunnen worden aangewezen.

Informatie over Tiny Houses vindt u o.a. hier.


Meer berichten over: