Bij Woonborg geen huurverhoging voor huurders met lage inkomens

Geplaatst op: dinsdag 26 april 2016
Woonborg voert op 1 juli 2016 geen huurverhoging door bij huurders met een inkomen lager dan 34.678 euro. Alleen voor huurders met een inkomen hoger dan 34.678 euro wordt een inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Hiermee volgt Woonborg de lijn die in 2015 werd uitgezet. Door de huur van meer dan 80% van de huurders niet te verhogen wil Woonborg zorgen voor betaalbaarheid voor huurders met de laagste inkomens.
Vasthouden aan huurbeleid
In maart 2015 sloot Woonborg een overeenkomst met de Algemene Huurdersvereniging WOON over het huurbeleid. Die overeenkomst is tot en met 2018 van kracht. Het uitgangspunt ervan is dat huren jaarlijks maximaal met inflatie worden verhoogd. Daarnaast zal Woonborg huren differentiëren naar inkomen en in de percentages van de streefhuur. “De overeenkomst was een reactie op de uitkomsten van een woonlastenonderzoek dat Woonborg samen met vijf andere Drentse woningcorporaties en huurdersorganisaties in 2014 heeft gehouden’, zegt Jelly van den Bosch, voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging WOON. “Dat onderzoek liet toen zien dat er een risico was dat een derde van de huurders niet meer dan ‘normaal’ rond zou kunnen komen.  Woonborg en AH WOON hebben zich daarom sterk gemaakt voor betaalbaarheid en het niet verhogen van de huur voor de laagste inkomens.”
Huren stapsgewijs naar beneden
Esther Borstlap, directeur van Woonborg licht aanvullend toe dat in de overeenkomst ook is opgenomen, dat Woonborg de komende drie jaar stapsgewijs het streefhuurbeleid bijstelt.  “Streefhuur is het percentage van de wettelijk toegestane huur. Door die naar beneden te brengen ontstaat een gunstig effect voor de huurprijzen in de komende jaren. Op dit moment ligt de streefhuur voor de woningen van Woonborg op 71% van de wettelijke toegestane huur. De komende drie jaar willen we die streefhuur in stappen terugbrengen naar 59%. Zo willen we onze woningen voor de laagste inkomens beschikbaar houden. Met AH WOON is afgesproken dat we elk jaar kijken en beoordelen of we onze uitgangspunten in het huurbeleid kunnen realiseren. ”

Meer berichten over: