Bodemsanering in Tynaarlo van start

Geplaatst op: donderdag 15 december 2016

Provincie saneert bedrijfsterrein Van Wijk & Boerma

De provincie Drenthe start binnenkort met de bodemsanering op het voormalige bedrijfsterrein van Van Wijk & Boerma. Deze locatie staat bekend als één van de ernstigste vervuilingen in ons land. Drie jaar geleden is het aangrenzende gebied van de NS gesaneerd.

De sanering heeft betrekking op het grondgebied waar de fabriek heeft gestaan. Tot midden jaren ’80 was op deze locatie het metaalbewerkingsbedrijf Van Wijk & Boerma gevestigd. Later kwam op deze locatie Metaal Vries.
Hier zijn grote hoeveelheden giftige stoffen in de bodem terecht gekomen. Begin jaren ’80 zijn de eerste onderzoeken op deze locatie uitgevoerd. Toen was al bekend dat de bodem sterk verontreinigd was.

Zowel grond als grondwater zijn zeer sterk verontreinigd met onder ander zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen. Deze stoffen hebben zich verspreid over een afstand van enkele honderden meters. Over enkele tientallen jaren vormt deze verontreiniging een bedreiging voor de Drentse Aa en de drinkwatervoorziening vanuit de Drentse Aa voor de stad Groningen. Tevens zal ook nog een grote saneringsinspanning moeten plaatsvinden voor het aanpakken van het verontreinigde afval, zogeheten pluim.

Zeer complex project
Financieel, juridische en technisch gezien gaat het om een zeer complex project. Jarenlang is gesproken over de saneringsmethode en over de financiering. Deze sanering zal hoofdzakelijk plaatsvinden door zogenoemde in-situsaneringstechnieken. Met het inbrengen van andere chemische stoffen zal de verontreiniging teniet worden gedaan, waarna door een biologische sanering alle verontreiniging zal worden opgeruimd.

De duur van deze sanering wordt geschat tussen de vijf en tien jaar. De totale kosten bedragen rond 8 miljoen euro. Een constructieve samenwerking tussen de provincie, gemeente en SBNS en goede afspraken met de grondeigenaren en het rijk hebben dit mogelijk gemaakt.

De sanering heeft nu alleen betrekking op het voormalige bedrijfsterrein waarop zich de kern van de verontreiniging bevindt. In de periode 2012-2013 is de bovengrond van het NS-perceel langs het spoor, achter het bedrijfsterrein Zuidlaarderweg 12 gesaneerd.

Informatie voor inwoners
De bewoners van Tynaarlo worden op donderdag 15 december geïnformeerd over de aanpak van de uit te voeren werkzaamheden. De avond vindt plaats in Perron 3 in Tynaarlo en begint om 19.30 uur.


Meer berichten over: