Broedplaats voor innovatie op Groningen Airport Eelde

Geplaatst op: woensdag 18 februari 2015

Living Lab van start.

De provincie Drenthe, de gemeente Tynaarlo en de Hanzehogeschool Groningen hebben op dinsdag 17 februari een intentieverklaring ondertekend waarin de drie organisaties samen het Living Lab Groningen Airport Eelde oprichten. Het Living Lab Groningen Airport Eelde is een broedplaats voor innovatie en (kennis)ontwikkeling. Verschillende partijen vanuit de vijf O’s – overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en omgeving – werken er als gelijkwaardige partners samen aan innovatieve oplossingen, experimenten en opgaven in de ruimtelijke en economische context van Groningen Airport Eelde. Het is de bedoeling dat alle partijen bijdragen aan elkaar en profiteren van elkaar. Een multidisciplinaire aanpak staat centraal.

Er is geen blauwdruk voor het eindresultaat en dat past ook helemaal bij het concept van een Living Lab. Idee is dat met alle partijen samen gekeken wordt naar verschillende activiteiten ten behoeve van economische ontwikkeling, leefomgeving, duurzaamheid, mobiliteit en bereikbaarheid op en rondom de luchthaven. Op dit moment start een groep studenten vanuit het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen een onderzoek naar de locatie op het terrein van het vliegveld waar het Living Lab ook concreet gevestigd kan worden. Een optie is de oude Rijks Luchtvaart School. Ook onderzoeken studenten samen met lectoren en onderzoekers van het Kenniscentrum de mobiliteit en bereikbaarheid van de locatie, de modernisering van het bestemmingsplan en de mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls van het naastgelegen bedrijventerrein. Onderwijs en praktijkgericht onderzoek zijn binnen het Living Lab volledig met elkaar verbonden. De intentieverklaring van partijen en de eerste onderzoeken zijn de eerste stap. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, omwonenden en andere betrokkenen uit de omgeving worden van harte uitgenodigd hun ideeën kenbaar te maken en zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Voor de Hanzehogeschool Groningen sluit dit concept van het Living Lab helemaal aan bij de Onderwijsvisie 2020. In deze visie wordt de Hanzehogeschool Groningen gezien als dé plek waar nieuwsgierige studenten, inspirerende docent-onderzoekers
en betrokken werkveldpartners elkaar tegenkomen. Onderlinge inhoudelijke verschillen zijn geen belemmering, maar juist een springplank naar grensverleggende samenwerking. Onderwijs en praktijkgericht onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze samensmelting vormt een bron van inspiratie voor alle deelnemers in de leergemeenschap, die gezamenlijk werken aan het beantwoorden van regionale en (inter)nationale vraagstukken. Het Living Lab Groningen Airport Eelde is de ideale vertaling van deze gedachte.


Meer berichten over: