Burgemeester Marcel Thijsen opent feestweek 60 jarig Kornoeljehof

Geplaatst op: maandag 31 oktober 2016

Het Kornoeljehof bestaat donderdag 3 november 60 jaar en dat gaat niet ongemerkt voorbij. Er staat een hele feestweek op het programma. Hoogtepunt wordt donderdag de bonte avond voor de bewoners. Zover is het nog niet.
Vandaag opende burgemeester Marcel Thijsen de feestweek. Hij memoreerde aan de start van het Kornoeljehof. Daarvoor was hij in het gemeentearchief gedoken. Op 13 april 1945 staken een aantal gegoede bewoners in de toenmalige gemeente Vries de koppen bij elkaar en legden samen 20.000,= gulden op tafel. Dit geld was het beginkapitaal om tot een ‘Ouden van Dagenhuis’ te komen. In de jaren die volgden schoot het met de financiële aanwas niet echt op. In 1950 was het nog steeds Fl. 20.000,=. In 1953 gaf dit een kleine groei te zien:  Fl 25.000,=.
Op initiatief van de toenmalige burgemeester kwam de gemeente Vries met een flinke financiële injectie: Fl. 595.000,15. Nu kon er gewerkt gaan worden aan het ‘Ouden van Dagenhuis’ dat op 3 november 1956 in gebruik kwam. Dit is het latere kindertehuis Maria Christina. Het huis is in de loop der jaren door nieuwbouw en diverse verbouwingen steeds aangepast aan de eisen van de tijd.

Na Marcel Thijsen volgden achtereenvolgens Astrid Odile de Visser (raad van bestuur Interzorg) en Henk de Vries (directielid Interzorg). Astrid Odile de Visser sloot aan op het openingswoord van Marcel Thijssen en blikte ook terug op de 60 jaren die nu achter ons liggen. Ze trok een mooi vergelijk met de veranderingen die het, eveneens 60 jarige, NOS journaal in de loop van de tijd heeft doorgemaakt. Het directielid Henk de Vries gaf aan de hand van o.a. een reclame film een toekomstverwachting waarin ook de zorg zal blijven mee veranderen.
Nu was  het woord aan de locatiemanager Marga Euving gevolgd door de voorzitter van de cliëntenraad Adrik Lagerwaard.  Beide gingen wat dieper in op het Kornoeljehof en haar bewoners vandaag de dag. De heer Lagerwaard deelde daarbij een aantal pluimen uit voor medewerkers en leidinggevenden van het Kornoeljehof.
Ter bekostiging van de aanstaande bonte avond reikte de voorzitter van de ‘Vrienden van Interzorg’, de heer Eerland,  een check van € 500,= uit. Met het hijsen van de nieuwe Kornoeljevlag, door mevrouw Santes, op een na oudste bewoonster, is de week van start gegaan. In de gezamenlijke ruimtes bij de receptie is een mooie expositie ingericht over 60 jaar Kornoeljehof. Woensdag is er van 15.00 – 17.00 uur een inloop voor belangstellenden.


Meer berichten over: