College B&W past werkverdeling aan

Geplaatst op: donderdag 17 september 2015

In het college van B&W verschuift een aantal taken. Na anderhalf jaar samenwerking hebben burgemeester en wethouders de werkverdeling geëvalueerd. Centraal daarin staat een werkverdeling die afgestemd is op de persoonlijke kwaliteiten van de bestuurders. Zo wordt de burgemeester verantwoordelijk voor communicatie, wethouder Hofstra verantwoordelijk voor de coördinatie van het accommodatiebeleid, wethouder Engels voor representatie en de kerntakendiscussie, wethouder Berends voor volkshuisvesting en wethouder Wijbenga voor de RUD. De nieuwe werkverdeling (zie hieronder) zal met ingang van vandaag ingaan.

Burgemeester Thijsen || Algemeen bestuur en veiligheid
Brandweer, Veiligheidsregio Drenthe en rampenbestrijding, Openbare Orde en Veiligheid, Publiekszaken, Integrale vergunningverlening en handhaving, Marktwezen en evenementen, Interne organisatie, Communicatie.
Project(en): Intergemeentelijke samenwerking/Samenwerking Drentsche Aa.

Wethouder Hofstra || Financiën en economie (loco-burgemeester).
Financiën, economische zaken (inclusief regiovisie), bedrijvencontacten, recreatie en toerisme, grondzaken en vastgoedbedrijf.
Project(en): Coördinatie IAB. Gebiedsgericht: Vries en Tynaarlo.

Wethouder Engels || Ruimtelijke ordening, onderwijs, kunst en cultuur
Ruimtelijke ordening (inclusief regiovisie), kunst & cultuur, onderwijs, representatie, Project(en): Kerntakendiscussie 2e fase, Tynaarlo Culturele gemeente van Drenthe. Gebiedsgericht: Eelde, Eelderwolde en Paterswolde.
2e Loco-burgemeester

Wethouder Berends || Inkomen, zorg en ondersteuning
Wmo, sociale zaken, welzijn, schuldhulpverlening en armoedebeleid, volksgezondheid, zorg, jeugdzorg, sport en volkshuisvesting, Project(en): transformaties, samenvoeging ISD/Alescon. Gebiedsgericht: Zuidlaren.
3e Loco-burgemeester

Wethouder Wijbenga || Openbare ruimte en arbeidsmarktparticipatie
Wegen, verkeer en vervoer, mobiliteit (incl. regiovisie), GAE, arbeidsmarktparticipatie (incl. participatiewet), afval, riolering, waterhuishouding, openbare verlichting, milieu, natuur, land- schap en landbouw, internationale samenwerking en -bovenprovinciale- contacten (netwerken en fondsenwerving), EU-subsidies, Regionale Uitvoeringsdienst.
Project(en): openbare ruimte Vries, openbare ruimte Eelde, samenvoeging ISD/Alescon. Gebiedsgericht: Groningen Airport Eelde en Transferium, kleine kernen.
4e Loco-burgemeester

 


Meer berichten over: