College van B&W stelt ambitieus Programma Duurzaamheid vast

Geplaatst op: donderdag 9 januari 2020

Tynaarlo bestaat in 2030 uit achttien duurzame dorpen. Die ambitie staat centraal in het Programma Duurzaamheid, dat het College van B&W dinsdag heeft vastgesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat iedereen in de gemeente over 10 jaar energieneutraal woont. En dat er zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen worden gebruikt. “We leggen de lat hoog”, zegt wethouder Oetra Gopal. “Maar ik geloof dat we samen met inwoners onze ambitie kunnen realiseren.”

In het programma duurzaamheid worden vijf thema’s uitgewerkt, ook wel pijlers genoemd, die beschrijven hoe de gemeente in 2030 zo duurzaam mogelijk kan zijn. Per pijler is een uitvoeringsprogramma voor 2020-2022 opgesteld. Daarin staan activiteiten en projecten om de komende jaren duurzaamheidsdoelen te halen op het gebied van wonen, werken en reizen.

Daadkrachtig handelen
Maar het programma gaat verder, vertelt Gopal. “We willen materialen zoveel mogelijk hergebruiken en zuinig omgaan met grondstoffen. Daarnaast richten we onze leefomgeving zo in dat biodiversiteit en (agrarische) natuur maximaal de ruimte krijgen. Een omgeving die in staat is om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. De vijf pijlers versterken elkaar en maken dat we realistische doelen kunnen stellen.” Jaarlijkse monitoring biedt de mogelijkheid om bij te sturen, bijvoorbeeld vanwege technische ontwikkelingen of veranderende wetten en regels.

Samen de schouders eronder
Wethouder Gopal is blij met het ambitieuze Programma Duurzaamheid, en benadrukt dat samenwerking cruciaal is om de ambities te realiseren. “Samenwerking met onze inwoners en (maatschappelijke) organisaties, tussen inwoners onderling, tussen organisaties, en alles daartussen in. Omdat we voor alle pijlers maximaal gebruik willen maken van de creativiteit en ideeën uit de samenleving, zullen we met inwoners en andere partijen daarover in gesprek gaan. Samen zetten we de schouders eronder, samen gaan we voor duurzaam.”

Het Programma Duurzaamheid ligt vanaf maandag 13 januari zes weken ter inzage. Naar verwachting zal de gemeenteraad in april het Programma bespreken. Op www.tynaarlo.nl kunt u het volledige Programma Duurzaamheid vinden.


Meer berichten over: