Convocatie Jubileumtoernooi TTV Vries 2018

Geplaatst op: zondag 21 januari 2018

Datum: zaterdag 17 februari 2018
Soort toernooi: Open toernooi voor (oud-) leden van TTV Vries, jeugd- en seniorleden
van afdeling Noord en recreanten uit de gemeente Tynaarlo. (Oud-) leden van TTV Vries krijgen voorrang bij de inschrijving.

Side-event: Er zal naast het toernooi ook de mogelijkheid zijn om blacklight tafeltennis te spelen voor ingeschrevenen en andere geïnteresseerden. Dit zal plaatsvinden in een afgesloten gedeelte van de zaal waar het donker zal zijn en hier kan dan met lichtgevende balletjes
getafeltennist worden. Ook de randen van de tafels en het netje zullen oplichten. Dit onderdeel is open voor iedereen, inschrijving hiervoor is niet nodig.
Accommodatie: Sporthal de Kamp
Oosterkampen 1
9481 AK Vries
Organisatie: Tafeltennisvereniging Vries
Toernooicommissie: Hans Hoendervanger, Niek Hoendervanger, Jan Emmens en Wouter
Emmens. Contactpersoon: Wouter Emmens
Telefoon: 0657533229 / email: toernooi@ttvvries.nl

Aanvangstijd: Zaal open vanaf 08:45 uur, aanwezig om 09:00 uur
Toernooi begint om 09:30.  Eindtijd: Geschatte eindtijd rond 16:00 uur
Tafels en ballen: Er wordt gespeeld op 18 tafels met NTTB goedgekeurde witte ballen
Inschrijven: Via email: toernooi@ttvvries.nl

Indeling: Zowel de jeugd als senioren zal worden ingedeeld op rating van
01/01/2018. Spelers zonder rating zullen zo goed mogelijk worden
ingedeeld.

Speelwijze: De jeugd en senioren zullen tegelijkertijd spelen en worden ingedeeld
in poules van 6. Er zijn in totaal 18 tafels beschikbaar, waardoor er
ruimte is voor maximaal 108 deelnemers.
Arbitrage: De wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid
Gelijk eindigen: Bij gelijk eindigen wordt de meerkampregel toegepast.
Prijsuitreiking: Vindt direct na het toernooi plaats
2 prijzen per categorie.
Sluitingsdatum: Inschrijving sluit op 31 januari 2018.
Inschrijfgeld: Jeugd: €6,-.  Senioren: €9,-
Betaling: Gelijktijdig met inschrijven, doch uiterlijk 7 februari 2018 dient het
inschrijfgeld door de organisatie te zijn ontvangen. Inschrijving
verplicht tot betaling! Rekeningnummer: NL69 RABO 0366 5081 72 ten name van
Tafeltennisvereniging Vries onder vermelding van Jubileumtoernooi
Vries + verenigingsnaam of eigen naam.

Afmelden: Voor 13 februari 2018: uitsluitend per email: toernooi@ttvvries.nl
Vanaf 13 februari 2018: uitsluitend per telefoon: 0657533229
Sportkleding: Het dragen van sportkleding is verplicht. Zwarte zolen zijn verboden.
Restaurant: In de accommodatie is een kantine met uitgebreid assortiment aanwezig. Vanuit de kantine mogen geen dranken of etenswaren mee de zaal in worden genomen.

Lijmen: In de gehele accommodatie mag niet worden gelijmd!
Aansprakelijkheid: De organisatie noch de sporthalbeheerder is aansprakelijk voor
diefstal, beschadiging, vermissing van geld en of goederen.
Roken: In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.
Bepalingen: De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals
omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB.


Meer berichten over: