De Holtenhoek: ‘top’ score bij steekproef Inspectie

Geplaatst op: donderdag 5 september 2013

De Holtenhoek haalt ‘top’ score bij steekproef Onderwijs Inspectie.

Afgelopen week kreeg basisschool De Holtenhoek een positieve waardering van de inspecteur voor het onderwijs dat daar wordt gegeven. Op alle door haar bekeken en beoordeelde punten voldoet de Holtenhoek aan de normen. Het lukt de school haar onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen en de leerlingenzorg is goed geregeld. Opvallend vond de inspecteur het positieve pedagogische klimaat op de Holtenhoek en de grote taakgerichtheid van de leerlingen.
Een goede reden om eens bij Marlies Bisschop, directeur van CBS De Holtenhoek, langs te gaan en te informeren naar ‘het geheim’ achter dit succes.
Marlies, voordat we het over de uitslag van het onderzoek hebben: vertel eens iets over jezelf en de school.
“Ik werk hier nu 3 jaar als directeur. De Holtenhoek is een school met 123 leerlingen, een enthousiast hardwerkend team en betrokken ouders. Ingrediënten voor een positief pedagogisch klimaat. Voor ons is ‘samen’ heel belangrijk. Ouders en leerkrachten hebben hetzelfde doel voor ogen: elke leerling moet zich binnen zijn/haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen.  Wij vinden de mening van ouders over het functioneren van hun kind dan ook belangrijk. Deze betrokkenheid van alle geledingen maakt dat ik hier met heel veel plezier werk.

De Inspectie
Marlies zo’n inspectie, kun je die voorbereiden? “Dat is heel beperkt. Het betrof een steekproef en zo’n drie weken voor de vakantie aangekondigd. Daardoor is het zo dat wanneer je je zaakjes niet op orde hebt je dat echt niet meer kan corrigeren.”
Hoe gaat het in zijn werk en waar let de inspecteur allemaal op?
“Deze steekproeven houdt de inspectie lukraak door het land om te kijken hoe het (basis-)onderwijs er in Nederland voor staat. De school, wij nu dus, wordt bekeken op 45 punten. Dat levert per onderdeel een score op van 1 tot en met 4. Bij een 1 en een 2 zit je aan het verkeerde kant van de streep. Heb je op het onderdeel een 3 als score dan zit je goed en met een 4 heb je een uitstekend resultaat. Wij hebben op 44 onderdelen een 3 gehaald. Dus alles is voldoende en voldoet dus aan de landelijke normering! Op één onderdeel, de taakgerichtheid van de leerlingen, kreeg de school de hoogste waardering: een 4. Daarmee is De Holtenhoek een van de weinige scholen in Nederland!”
Naast het meer procedurele werk als het controleren van het leerplan, verwerken van de ingevulde vragenlijsten etc. etc. heeft de inspecteur aan de groepen 2, 4, 6 en 8 een lesbezoek gebracht.
Daarbij vielen haar een aantal dingen op. Te weten:
– De prettige sfeer.
– Het wel en wee en de vorderingen van de leerlingen zijn goed in beeld.
– Een efficiënte aanpak van de lessen en daardoor de maximale tijd voor de lesinhoud.
– Duidelijke leerkrachten.
– De leerlingen zijn heel aandachtig bij de les.
Bovenstaande punten zijn een compliment voor de leerkrachten. Het lukt hen op een positieve manier een taakgerichte werksfeer te creëren. In de woorden van de inspecteur: “Alle leerlingen vinden het gewoon om mee te doen bij de les.”

Zijn er door de inspecteur nog verbeterpunten aangegeven? “Jawel en dat betreft het nog meer benutten van de kennis van de sterke leerlingen in het ondersteunen van de zwakkere. Heel nuttig en we zijn er gelijk mee aan de slag gegaan!”

“Presteren met plezier” is een van de drie uitgangspunten binnen De Holtenhoek. Dat dit resultaat heeft is duidelijk.

Op de foto het team en ’n aantal leerlingen.


Meer berichten over: