De Kerspel start met verduurzamen

Geplaatst op: maandag 30 september 2019

Start project verduurzamen van de woningen aan de Kerspel in Vries een succes!

Afgelopen zaterdag, tijdens burendag, heeft buurtteam ‘de Fledders’ bewoners van de Kerspel in Vries op de hoogte gebracht van het project ‘Naar een duurzame Kerspel’. Het plan is door alle aanwezigen enthousiast ontvangen.
Het buurtteam heeft, met behulp van Natuur en Milieufederatie Drenthe, een plan, gericht op het verkrijgen van een onafhankelijk advies tot het verduurzamen en/of energieneutraal maken van een zogenaamde voorbeeldwoning, opgesteld. Dit advies wordt besproken met alle bewoners. Vervolgens kan iedereen zelf beslissen welke stappen hij/zij wil gaan zetten in het verduurzamen van de eigen woning. Een coach helpt bij het maken van keuzes en zoekt naar mogelijkheden van financiering. Het buurtteam gaat er vanuit dat dit weer collectieve acties kan opleveren.

Keuze voor De Kerspel
Als pilotwijk is gekozen voor de Kerspel. In deze straat staan 2 typen woningen uit de jaren 70/80. De huizen zijn geheel in particulier bezit. Vanwege de bouw en de beperkte omvang leent de Kerspel zich voor een aanpak met breed energieadvies.
Inmiddels heeft de gemeente subsidie verleend voor het uitvoeren van het plan. Het buurtteam heeft al contact gelegd met mogelijke onafhankelijke adviseurs.
Op dit plan is door de aanwezige buurtgenoten enthousiast gereageerd. Vijf bewoners stellen hun woning graag beschikbaar voor onderzoek en advies. De discussie of het moet blijven bij energie neutraal of dat er toch gedacht moet worden aan een manier van zelfvoorzienend zijn wordt in dit plan zeker meegenomen. Het buurtteam gaat er vanuit dat nog dit najaar gestart kan worden met het inzetten van de adviseurs.

Pilot
Het project ‘Naar een duurzame Kerspel’ is een pilot. Het buurtteam gaat er vanuit dat het project op den duur ook vorm gaat krijgen in de andere straten van de wijk. Ook de gemeente wil graag betrokken blijven bij de uitkomsten van dit project. Mogelijk is deze manier van werken in andere wijken ook mogelijk.

Buurauto
De informatie bijeenkomst werd afgesloten met een quiz. Daarin werd de kennis op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord getoetst. De eerste prijs: een dag rijden in de elektrische buurauto.


Meer berichten over: