Denk en doe mee met het MVO-innovatiecafé

Geplaatst op: maandag 23 mei 2016

Tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van tien jaar SKOT is de aftrap gegeven voor een nieuw initiatief voor Vries en omgeving: MVO-Vries. Het idee is om in samenwerking met Vries.nu een platform te creëren voor ondernemers, verenigingen én politiek in de voormalige gemeente Vries. Een platform dat zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij people, planet, profit centraal staan. De aftrap is geweest. Nu willen we in goed samenspel op weg naar het doel om gezamenlijk een bepaalde klus of project te doen, die de aangesloten leden van het platform niet in hun eentje kunnen aannemen of uitvoeren.

Waarom MVO-Vries?
Het belangrijkste doel van MVO-Vries is het leefbaar houden van Vries en de omliggende dorpen. Vries heeft evenals veel andere dorpen te kampen met vergrijzing. Daarnaast hebben we te maken met een veranderend winkelend publiek, o.a. omdat er steeds meer via internet gekocht wordt. Voor sommige winkels is dat een reële bedreiging. Een ander probleem is dat verenigingen en organisaties steeds moeilijker vrijwilligers kunnen werven. Ook het milieu (planet) is een onderdeel van MVO: de zorg voor onze omgeving, het terugdringen van het energiegebruik, het hergebruik van goederen en materialen. Bij MVO gaat het om de samenhang van mens, maatschappij en milieu.

Nieuwe kansen
We willen allemaal dat Vries een aantrekkelijk dorp blijft. Voor inwoners – ook van de omliggende dorpen -, maar ook voor winkels, ondernemers  en verenigingen. Wij denken dat het platform MVO-Vries een stap op de goede weg is om de leefbaarheid van Vries te behouden en zelfs te vergroten. Het is een manier om te verbinden, om de sociale cohesie te bevorderen. Door met elkaar van gedachten te wisselen en transparant te zijn naar elkaar kunnen we nieuwe kansen vinden voor ondernemers en verenigingen. Door met elkaar op te trekken kunnen we de saamhorigheid in Vries en omgeving vergroten.

Denk en doe mee met het MVO-innovatiecafé!
Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo (SKOT) komt als initiatiefnemer graag in contact met organisaties en bedrijven die mee willen denken en werken aan MVO-Vries. Om kennis en ervaring te delen en gezamenlijk iets te betekenen voor ons dorp en omstreken.

Bezoek daarom het MVO-innovatiecafé die we op maandag 12 september organiseren in de kringloopwinkel te Vries. Meer informatie over het MVO-innovatiecafé  wordt bekend gemaakt via www.kringloopwinkelvries.nl.

Als u nu al meer wilt weten over dit initiatief of als u zich wilt aanmelden, hoeft u natuurlijk niet te wachten tot het najaar. Bel dan met Nico Heikamp, directeur-bestuurder van SKOT, tel. 06-51536662.


Meer berichten over: