Donateursactie Harmonie Vries op maandag 26 juni

Geplaatst op: maandag 19 juni 2017

De Harmonie Vries mag al sinds haar bestaan rekenen op gelden van haar donateurs. Hierdoor kan de muziekvereniging blijven bestaan en krijgt zij ondersteuning in haar financiële middelen. In de loop van de jaren merkt men dat het aantal donateurs afneemt en dat er ook inwoners van Vries zijn, die misschien minder bekend zijn met en nog geen donateur zijn van de Harmonie Vries.

Om de Harmonie Vries meer bekendheid te geven en de inwoners van Vries kennis te laten maken met en te laten genieten van de muziek van het orkest en de Malletband, houdt de muziekvereniging een donateursactie. Op maandag 26 juni trekt de Harmonie Vries vanaf 19.30 uur het dorp in om nieuwe donateurs te werven. Er wordt muziek gemaakt en in de straten waar opgetreden wordt, zal men bij u aan de deur komen vragen of u al donateur bent, of dit misschien zou willen worden.

De gelederen van de Harmonie zullen de straten Boerhoorn, Het Rocht, Soltstede en Kerspel aandoen. U bent al donateur vanaf € 5,- Dit kan op basis van een automatische incasso. U krijgt elk jaar uw donateurskaart, die toegang geeft tot onze jaarlijkse uitvoering in februari.


Meer berichten over: