Donorregistratie? Zelf kiezen

Geplaatst op: vrijdag 22 april 2016

Als het aan de aanwezigen tijdens de ‘Themabijeenkomst Donorregistratie’ ligt wordt het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D’66) niet aangenomen. Heel kort samengevat is het voorstel dat Pia Dijkstra heeft ingediend een actieve donorregistratie waarbij het uitgangspunt is dat iedereen boven 18 jaar bij overlijden automatisch donor is. In haar wetsvoorstel zijn een aantal beslismomenten opgenomen die je moet nemen maar het uitgangspunt is wel dat je automatisch donor bent, tenzij.
De ‘Themabijenkomst Donorregistratie’ was een initiatief van CDA Tynaarlo. Men had gehoopt op een volle zaal in Herberg TIÓ en een vruchtbare discussie maar jammer genoeg was de opkomst magertjes te noemen.
Dat men de van te voren strikte eindtijd met een half uur overschreed lag niet aan een levendige discussie maar meer aan de 3 sprekers die waren uitgenodigd en de tijd die zij nodig hadden hun verhaal te doen. De 3 genodigden waren Dr. Robert Pol, o.a. transplantatiechirurg van het U.M.C.G., de heer Klaas Elling van de Nederlandse Transplantatie Stichting en de heer Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie.
Dokter Pol mocht de spits afbijten en nam de aanwezigen eerst mee in de geschiedenis van orgaandonatie. Vervolgens werd zeer boeiend en helder verteld wie allemaal betrokken zijn bij een orgaandonatie en wat er allemaal komt kijken bij een concrete uitname van een orgaan of organen bij een donor. Ook de stand van zaken v.w.b. wachttijden en hoe er in Europees verband wordt samengewerkt. Een apart deel van zijn verhaal was een goede uitleg over de vaststelling van de dood en wat de doodsoorzaak is en welke consequenties het heeft voor de organisatie maar ook voor nabestaanden e.d. Na dr. Pol mocht dhr. Elling vertellen wat hij allemaal had meegemaakt als hartpatiënt w.o. bijna alle stadia van hartproblemen en tijdelijke oplossingen met uiteindelijk het verkrijgen van een echt donorhart.
Dhr. Elling is één van de 80 vrijwilligers van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Het meeste wat al die vrijwilligers doen is informatie geven aan wie dan ook. Het varieert van lage scholen, middelbare scholen, plattelandsverenigingen maar ook binnen allerlei religieuze groeperingen is er een steeds groeiende vraag naar informatie over het doneren en de donorregistratie. Kortgeleden zijn er ook vrijwilligers geïnstrueerd om specifiek binnen de moslimgemeenschap informatiebijenkomsten te organiseren. Het leukste vindt dhr. Elling toch wel de vrije vragen van de jongste jeugd. En als je het verhaal van dhr. Elling aanhoort moeten er wel vragen komen.
Dhr. Reitsma van de Stichting Bezinning Orgaandonatie presenteerde de standpunten van zijn stichting. De stichting S.B.O. stelt met name dat zelfbeschikking boven overheidsbemoeienis dient te staan. Een duidelijk standpunt en al was zijn verhaal af en toe wat warrig, ook dhr. Rietsma gaf aan dat het beter is een duidelijke keuze te maken dan geen keuze al was het alleen maar om het maken van de keuze niet aan nabestaanden over te laten. Aan de hand van een aantal stellingen werd er nog geprobeerd wat in discussie te komen maar het was vooral een herhaling van zetten. Niet een ieder is er over uit wat te doen maar wanneer er toch een keuze gemaakt moet worden dan wel zelf en niet opgelegd door een nieuwe wet. Ook al zitten er in de mogelijke nieuwe wet allerlei keuzemogelijkheden en momenten om je specifieke wensen aan te geven en zo nodig aan te passen, kiezen de meeste aanwezigen er toch voor echt zelfstandig en ongedwongen te kiezen wanneer en hoe je dat zelf wilt. De ‘vergadering’ verkiest nadrukkelijk de weg van geleidelijkheid door middel van de bekende t.v. spots en informatiebijeenkomsten op scholen en verenigingen, als bij Herberg TIÓ in Vries.


Meer berichten over: