Doorfietsroute Assen-Groningen

Geplaatst op: dinsdag 24 september 2019

Voor de doorfietsroute Assen – Groningen, traject Taarlosebrug – Onlandweg zijn er twee verkeersbesluiten genomen, één door de provincie Drenthe en een door de gemeente Tynaarlo.
De provincie Drenthe heeft een verkeersbesluit genomen over de doorfietsroute zelf. De gemeente Tynaarlo heeft een verkeersbesluit genomen voor de lokale wegen die op de doorfietsroute aansluiten. Deze twee verkeersbesluiten zijn gepubliceerd in de Staatscourant op woensdag 18 september 2019. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het verkeersbesluit is gepubliceerd tegen bovengenoemd besluit schriftelijk bezwaar indienen. In dit geval tot woensdag 30 oktober 2019. De verkeersbesluiten kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl


Meer berichten over: