Drankenkartons bij plastic?

Geplaatst op: donderdag 19 februari 2015

Het College van Burgemeester en wethouders wil vanaf april drankenkartons apart inzamelen. Wanneer de gemeenteraad hiermee akkoord gaat kunnen inwoners de pakken straks inleveren in dezelfde zak als hun plastic afval. Wie dat doet bespaart op de kosten voor het grijze afval.
Met deze aanpak hoopt de gemeente minder afval aan te bieden bij de afvalverbrander. Het materiaal van drankenkartons is weer grondstof voor andere producten. Het apart inzamelen is bovendien goed voor de portemonnee van de gemeente zelf en uiteindelijk de afvalstoffenheffing voor inwoners.


Meer berichten over: