Drenthe: bereidheid voor 4 extra opvanglocaties vluchtelingen

Geplaatst op: vrijdag 30 oktober 2015

Geen tentenkampen in Drenthe

Afgelopen dinsdag spraken Cees Bijl, in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, Jacques Tichelaar, in zijn rol als Rijksheer, en de Drentse Burgemeesters met elkaar over extra opvanglocaties voor vluchtelingen. Naast de bijna 8000 opvangmogelijkheden die al gerealiseerd zijn, spraken de burgemeesters uit dat in Drenthe geen draagvlak is voor een tentenkamp. Wel is bereidheid om nog 2000 extra vluchtelingen op te vangen. Hiervoor zijn vier extra opvanglocaties in beeld.

Cees Bijl: “ Wij hebben vanuit de veiligheidsregio samen met de Drentse Gemeenten de afgelopen week informatie geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat er vier extra opvanglocaties beschikbaar zijn waar mogelijk vluchtelingen opgevangen kunnen worden. In beeld zijn:
–    NAM Locatie Assen: opvangcapaciteit voor maximaal 400 vluchtelingen vooruitlopend op een permanent AZC.
–    Gemeente De Wolden is in gesprek met het COA voor de opvang van maximaal 200 vluchtelingen.
–    In Borger-Odoorn zijn er in constructieve sfeer verkennende gesprekken met het COA over de vestiging van een regulier AZC.
–    Om te voorkomen dat vluchtelingen op straat moeten slapen, is in de Gemeente Coevorden in uiterste nood opvangcapaciteit in het NAVO Depot. Het NAVO Depot is niet zomaar geschikt voor deze opvang. Hiervoor zou het Rijk een vergunning moeten intrekken. Het is aan het kabinet te beoordelen of zij ondanks deze belemmering deze locatie wil inzetten.”

Jacques Tichelaar: “Dinsdag spraken we met elkaar uit dat we als Drenthe ontzettend veel opvangmogelijkheden bieden. Alle Drentse gemeenten zijn bereid een bijdrage te leveren. Dit wordt ook mijn antwoord aan Minister Plasterk. Bovenop de bijna 8000 opvangmogelijkheden bieden de Drentse gemeenten 2000 extra opvangmogelijkheden. Dit zegt iets over de manier waarop we hier als Drenthe met elkaar samenwerken. Mijn waardering gaat uit naar de gemeentebesturen, de veiligheidsregio en inwoners.”


Meer berichten over: