Drents Energieloket zet in op meer bereik

Geplaatst op: dinsdag 17 april 2018

€ 125.000 voor professionalisering en naamsbekendheid van het Drents Energieloket.

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 125.000 subsidie toe te kennen aan het Drents Energieloket. De subsidie wordt gebruikt voor uitbreiding van het takenpakket en het vergroten van de naamsbekendheid van het energieloket. Dit jaar wil het energieloket 75.000 tot 100.000 inwoners in Drenthe bereiken via campagnes, helpdesk, website en social media.

Centraal informatiepunt voor duurzaam wonen
Sinds 2015 kunnen particuliere woningeigenaren voor hun vragen over energiebesparing en duurzame energieopwekking terecht bij één centraal informatiepunt, het Drents Energieloket. De behoefte aan informatie en advies is in de loop van de jaren gegroeid. In 2015 wisten circa 8.000 inwoners in Drenthe het energieloket te vinden, in 2017 was dat aantal al opgelopen naar 45.000. De subsidie moet eraan bijdragen dat het energieloket in 2018 ten minste 75.000 Drentse woningeigenaren weet te bereiken.

Gezamenlijk initiatief
Het Drents Energieloket is een gezamenlijk initiatief van de 12 Drentse gemeenten, Bouwend Nederland Noord, Uneto-VNI Noord, Buurkracht (Enexis), de Vereniging SLIM wonen met energie, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de provincie Drenthe. Het doel van deze samenwerking is het versnellen van de verduurzaming van bestaande particuliere woningen. Het energieloket ontzorgt de 12 Drentse gemeenten en provincie. De coördinatie en budgetbeheer van het energieloket wordt door de gemeente Hoogeveen uitgevoerd.

Verschillende rollen
Het Drents Energieloket vervult verschillende rollen zoals platform, aanjager en mede-uitvoerder van publieke voorlichting. Daarnaast voert het energieloket provinciebrede campagnes uit zoals ‘Zon Zoekt Drent’ en ‘Drent zit er warmpjes bij’. Sinds dit jaar houdt het loket ook spreekuur op locatie. Verder zet het energieloket in op een groeiende samenwerking met het bedrijfsleven in Drenthe.
Meer informatie
Voor meer informatie kijk op de website www.drentsenergieloket.nl.


Meer berichten over: