Drentse asbestdaken in beeld

Geplaatst op: donderdag 21 april 2016

Nieuwe innovatieve meetmethode

De provincie Drenthe gaat als eerste in Nederland alle asbestdaken in Drenthe met speciale apparatuur vanuit een vliegtuig inventariseren. Deze nieuwe innovatieve onderzoeksmethode levert naar verwachting een zeer nauwkeurig beeld op van de saneringsopgave in Drenthe. Volgens de wet moeten alle asbestdaken voor 1 januari 2024 verdwenen zijn.

Asbest is ongezond voor mensen, dieren, maar zorgt via het lekwater van daken  ook voor bodemverontreiniging. Daarom zijn vanaf 1 januari 2024 asbestdaken niet langer toegestaan.
Om een goed overzicht te krijgen op welke daken asbest ligt, is Drenthe gestart met een nieuwe innovatieve onderzoeksmethode die nog niet eerder op grootschalige wijze is toegepast in Nederland. Met de resultaten wil Drenthe een digitale kaart maken van de plekken waar asbestdaken liggen. Daarmee wordt het mogelijk de opgave én voortgang van asbestsanering regionaal snel in beeld te brengen.

Het gebruik van ‘remote sensing’-techniek vanuit een vliegtuig lijkt de enige manier om nauwkeurig data over asbestdaken te verzamelen. Een speciale geavanceerde camera maakt daarbij zogenaamde hyperspectrale opnamen die asbestdaken zichtbaar maakt. Deze techniek levert een totale besparing van circa 2 miljoen euro op voor gemeenten en provincie ten opzichte van de huidige werkwijze. Vooral bij gemeenten is een arbeidsintensieve inzet van onderzoek via het bouwarchief, inspectie ter plaatse en fotografie dan niet nodig.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Het is een behoorlijke opgave voor Drentse burgers en bedrijven om alle asbestdaken voor 2024 te verwijderen. Omdat tot nu niet duidelijk is om hoeveel daken het gaat, ben ik verheugd dat Drenthe als eerste op deze innovatieve wijze asbestdaken in beeld gaat brengen. Zo krijgen de Drentse overheden inzichtelijk waar het ‘probleem’ precies speelt. Ik hoop dat de mensen deze sanering aangrijpen om op duurzame manier hun dak aan te passen. Zo rekenen ze niet alleen af met het verleden, maar zijn ze ook meteen klaar voor de toekomst.’

De Nederlandse bedrijven Royal Haskoning DHV en Vigilance B.V. voeren in opdracht van de provincie Drenthe dit onderzoek uit. Daarnaast is de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe betrokken, evenals de gemeente Emmen die de eerste resultaten van kaartbeelden controleert met de werkelijke situatie op de grond. De gemeenten kunnen met deze beelden actief de eigenaren van asbestdaken benaderen om ze te informeren over het aanstaande verbod.
Het opzetten van een spectrale database en onderzoek naar de haalbaarheid van verbetering van de classificatiemethode van asbest wordt ondersteund door het Wageningen University & Research centre (WUR) en de Universiteit Utrecht. De uitkomst van dit onderzoek levert tevens input op voor de eventuele toepassing van dit type onderzoek in de rest van Nederland.


Meer berichten over: