Drentse geschiedenis op leeslijst Staten

Geplaatst op: woensdag 11 juli 2018

Bijna 700 pagina’s vol Drentse geschiedenis in woord en beeld. Een uitstekende historische basis voor leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Daarom stelde commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, samen met Corinne Rodenburg (directeur Drents Archief) en Kor IJszenga (directeur Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum), aan alle Statenleden een exemplaar beschikbaar van de ‘Geschiedenis van Drenthe, een archeologisch en nieuw perspectief.’

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma: “Dit boekwerk, dat in april is verschenen, mag ook in de Drentse Statenzaal niet ontbreken. In deze laatste Statenvergadering voor het zomerreces geef ik u daarom graag deze leesstof mee.”

Eind 2012/begin 2013 gaf de provincie Drenthe opdracht aan het Drents Archief om een nieuw geschiedenisboek van Drenthe te schrijven, als opvolger van ‘Geschiedenis van Drenthe’ van dr. J. Heringa uit 1985. Nu, vijf jaar later, ligt er een waardevol nieuw werk, met meer aandacht voor archeologie, invloeden van buitenaf, de fysieke neerslag van de geschiedenis op onze landschappen en gebouwen, de culturele aspecten uit het Drentse verleden en Drenthe na 1945.

Samen bieden de boeken een overzicht van de meeste recente kennis en inzichten over de Drentse geschiedenis en archeologie. Beide uitgaven zijn toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd met veelal nieuw foto- en kaartmateriaal. Er is van de nieuwste technieken gebruik gemaakt, zoals drone-fotografie.

De auteurs zijn Wijnand van der Sanden en Michiel Gerding. Van der Sanden was jarenlang provinciaal archeoloog en is nu Conservator Archeologie bij het Drents Museum. Gerding studeerde geschiedenis in Utrecht en was meer dan 30 jaarprovinciaal historicus van Drenthe. Dr. Jan van der Meer verzorgde de eindredactie. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.


Meer berichten over: