Drentse Retailagenda 2016-2019 een feit

Geplaatst op: donderdag 27 oktober 2016
Gedeputeerde Henk Brink heeft vandaag de Retailagenda Drenthe 2016-2019 overhandigd aan de wethouders Economie van de 12 Drentse gemeenten. Met de Retailagenda Drenthe 2016-2019 (pdf, 1.7 MB) wordt – samen met de gemeenten – een start gemaakt met het toekomstbestendig, vitaal en compact maken van de winkelgebieden in Drenthe.

“Drenthe kampt relatief gezien met veel leegstand in de winkelcentra, dus de noodzaak om met elkaar aan de slag te gaan is er nu meer dan ooit. Voor het college van gedeputeerde staten van Drenthe is de Drentse Retailagenda 2016-2019 een prioriteit. We willen in Drenthe dorpen en steden met een eigen DNA. Samen met de gemeenten gaan we aan de slag met het aantrekkelijk houden en maken van onze dorpen en binnensteden. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid én belangrijk voor de werkgelegenheid, want in de detailhandel in Drenthe zijn veel mensen werkzaam”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Vier actiepunten
De Retailagenda Drenthe 2016-2019 bestaat uit vier actiepunten, te weten: de inzet van marktpartijen, het verkennen van een strategisch vastgoedfonds, de concentratie van winkelgebieden en het gezamenlijk bepalen van kaders voor toekomstbestendige winkelgebieden.

Financiën
De gemeenten en de provincie gaan samen aan de slag met de actiepunten. Hierbij zijn de gemeenten primair aan zet. De provincie Drenthe heeft een regisserende en faciliterende rol. Met het nog in te stellen Binnenstadfonds en Herstructureringsfonds worden middelen beschikbaar gesteld om de winkelgebieden en dorpscentra aantrekkelijk te maken.

In samenwerking tot stand gekomen
De inhoud van de Retailagenda Drenthe 2016-2019 is in samenwerking tussen de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten tot stand gekomen. Ook zijn vertegenwoordigers van brancheorganisaties, ondernemers en vastgoedeigenaren betrokken geweest.
Gedeputeerde staten hebben afgelopen dinsdag de Retailagenda Drenthe 2016-2019 vastgesteld en deze wordt ter instemming aangeboden aan Provinciale Staten.


Meer berichten over: