Druk bezochte jaarvergadering Oud Vries

Geplaatst op: vrijdag 6 oktober 2017

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 4 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Een record aantal personen (101) heeft in café “Onder de Linden” deze enerverende avond bijgewoond.

Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werden doorgenomen en vastgesteld. Uitgebreid werd stilgestaan bij de verhuizing naar Het Ontmoetingshuis. Hierbij werden een aantal vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun tomeloze inzet.

Aftredend en niet herkiesbaar dit jaar waren Fenny Zandvoort en Henny Luinge. De dames werden op gepaste wijze in het zonnetje gezet met een bos bloemen, mooie woorden en drie zoenen van voorzitter Geert Geerts. Gelukkig blijven de dames voor de Vereniging wel beschikbaar als vrijwilligers voor diverse activiteiten. Als nieuw lid voor het bestuur werd Petra Siegers voorgedragen. Dit werd door de aanwezigen in de zaal unaniem akkoord bevonden.

Extra aandacht in de vorm van waarderende woorden met bijbehorende attenties werd besteed aan Jan en Lammie Koopman die jarenlang erg actief hebben bijgedragen aan de verspreiding van de Cronieck en hier nu mee stoppen.

Om een positieve impuls te geven aan de financiële situatie kwam de Rabobank “Clubkas Campagne” ter sprake. Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank tot 18 oktober hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard en worden conform een bepaalde verdeelsleutel toegekend. Hoe meer stemmen er worden uitgebracht op de Historische Vereniging Oud Vries, des te hoger de financiële bijdrage. Kortom, breng uw stem uit via www.rabobank.nl/assen-nd!

Het tweede deel van de avond begon met het vertonen van een film uit 1967 over de vrijwillige brandweer post Vries. Hierin was te zien hoe de gehele procedure van de melding van de brand tot het blussen verliep. Hilarisch was het om te zien hoe de communicatie destijds verliep. Er is vooral op dit gebied veel veranderd.

Vervolgens werd er ook een oude film over Vries (1964) over het gewone dorpsleven en verschillende evenementen getoond. Hierop waren veel personen te zien die door de mensen uit de zaal werden herkend wat veel reacties opleverde.

Met in het achterhoofd deze mooie herinneringen uit vervlogen tijd ging eenieder weer huiswaarts. Op dat moment kwam Geert Geerts erachter dat hij iets belangrijks was vergeten. Namelijk het overhandigen van een mooie gegraveerde pen aan de aftredende dames. In het bijzijn van het bestuur zijn vervolgens de pennen inclusief bijbehorende zoenen alsnog uitgereikt. Opzet of niet? Gerard Geerligs dacht er in ieder geval het zijne van.

Wederom dus weer een zeer geslaagde avond georganiseerd door Historische Vereniging Oud Vries. Lid worden? Dat kan via de website: www.oudvries.nl  


Meer berichten over: